XSMB 10/09/2013 - Kết Quả Xổ số Miền Bắc ngày 10/9/2013

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 10-09-2013

Mã ĐB
ĐB 09079
Giải 1 45416
Giải 2 7793978274
Giải 3 603758966416416224102451514802
Giải 4 5230538522732581
Giải 5 795133782470122459173510
Giải 6 109782321
Giải 7 55876491
ĐầuĐuôi
02,9
10,0,5,6,6,7
21,4
30,9
4
51,5
64,4
70,3,4,5,8,9
81,2,5,7
91
ĐầuĐuôi
1,1,3,70
2,5,8,91
0,82
73
2,6,6,74
1,5,7,85
1,16
1,87
78
0,3,79