XSMB 10/10/2006 - Kết Quả Xổ số Miền Bắc ngày 10/10/2006

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 10-10-2006

Mã ĐB
ĐB 67322
Giải 1 23405
Giải 2 5576664023
Giải 3 026735353796377169067039452441
Giải 4 1162265330404408
Giải 5 263338381043044357039332
Giải 6 322849194
Giải 7 75055450
ĐầuĐuôi
03,5,5,6,8
1
22,2,3
32,3,7,8
40,1,3,3,9
50,3,4
62,6
73,5,7
8
94,4
ĐầuĐuôi
4,50
41
2,2,3,62
0,2,3,4,4,5,73
5,9,94
0,0,75
0,66
3,77
0,38
49