XS Mega thứ 6 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6 hàng tuần

  XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 141516 171934

  Giá trị Jackpot: 23.737.598.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 23.737.598.500
  Giải nhất 19 10.000.000
  Giải nhì 719 300.000
  Giải ba 13.820 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 010910 193038

  Giá trị Jackpot: 19.423.681.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 19.423.681.500
  Giải nhất 25 10.000.000
  Giải nhì 994 300.000
  Giải ba 15.436 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 021327 334041

  Giá trị Jackpot: 15.604.919.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 15.604.919.500
  Giải nhất 19 10.000.000
  Giải nhì 661 300.000
  Giải ba 11.224 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 041619 303244

  Giá trị Jackpot: 13.105.822.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 13.105.822.000
  Giải nhất 15 10.000.000
  Giải nhì 708 300.000
  Giải ba 11.333 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 061120 303740

  Giá trị Jackpot: 23.289.402.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 23.289.402.000
  Giải nhất 12 10.000.000
  Giải nhì 847 300.000
  Giải ba 14.003 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 040709 223237

  Giá trị Jackpot: 19.294.833.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 19.294.833.000
  Giải nhất 16 10.000.000
  Giải nhì 810 300.000
  Giải ba 13.575 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 041415 222839

  Giá trị Jackpot: 15.557.260.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 15.557.260.500
  Giải nhất 12 10.000.000
  Giải nhì 652 300.000
  Giải ba 11.526 30.000