XS Mega thứ 6 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6 hàng tuần

  XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 082628 374042

  Giá trị Jackpot: 23.200.768.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 23.200.768.000
  Giải nhất 24 10.000.000
  Giải nhì 1.044 300.000
  Giải ba 18.296 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 101824 354143

  Giá trị Jackpot: 18.509.904.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 18.509.904.500
  Giải nhất 23 10.000.000
  Giải nhì 909 300.000
  Giải ba 15.362 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 011517 263244

  Giá trị Jackpot: 14.655.615.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 14.655.615.000
  Giải nhất 19 10.000.000
  Giải nhì 767 300.000
  Giải ba 13.611 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 020710 123343

  Giá trị Jackpot: 52.865.508.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 52.865.508.000
  Giải nhất 26 10.000.000
  Giải nhì 1.252 300.000
  Giải ba 23.318 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 010916 273845

  Giá trị Jackpot: 40.443.194.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 40.443.194.000
  Giải nhất 31 10.000.000
  Giải nhì 1.295 300.000
  Giải ba 19.904 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 020809 252640

  Giá trị Jackpot: 33.790.460.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 33.790.460.500
  Giải nhất 25 10.000.000
  Giải nhì 1.135 300.000
  Giải ba 18.579 30.000
 • XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 022026 354345

  Giá trị Jackpot: 28.546.624.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 28.546.624.000
  Giải nhất 16 10.000.000
  Giải nhì 873 300.000
  Giải ba 14.863 30.000