XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D Vietlott hôm nay

xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 08-03-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 746 674 26 1tr
Nhất 912 442 506 112 82 350N
Nhì 231 842 836 126 210N
761 379 381
Ba 168 571 444 892 153 100N
654 098 698 823
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK145.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1280150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK353140.000

Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 06-03-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 663 032 83 1tr
Nhất 928 952 599 518 76 350N
Nhì 261 048 256 154 210N
974 052 051
Ba 048 959 501 019 192 100N
134 459 407 153
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK105.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK461.000.000
G6Trùng 1 số G1481150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK451440.000

Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 03-03-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 311 544 30 1tr
Nhất 861 308 217 867 73 350N
Nhì 576 766 526 95 210N
103 583 915
Ba 945 613 466 215 148 100N
453 484 868 109
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK311.000.000
G6Trùng 1 số G1308150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK341240.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 01-03-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 951 271 30 1tr
Nhất 176 901 777 306 79 350N
Nhì 748 434 262 82 210N
498 536 748
Ba 692 008 481 386 119 100N
733 938 731 759
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK201.000.000
G6Trùng 1 số G1262150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK297240.000

Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 27-02-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 845 763 52 1tr
Nhất 946 216 956 284 114 350N
Nhì 959 551 081 158 210N
833 708 434
Ba 303 165 652 755 207 100N
879 535 652 939
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK165.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G6Trùng 1 số G1474150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK425640.000

Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 24-02-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 704 151 20 1tr
Nhất 533 101 123 441 123 350N
Nhì 634 457 037 110 210N
533 652 802
Ba 664 960 371 458 253 100N
924 520 602 578
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK331.000.000
G6Trùng 1 số G1265150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK327640.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 22-02-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 728 489 0 1tr
Nhất 392 313 486 843 0 350N
Nhì 862 262 883 0 210N
990 664 905
Ba 521 561 235 205 0 100N
937 310 344 224
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000