• Hương
  Hương
 • Ý nghĩa của việc nghiên cứu hai thuộc tính của hàng hóa ở VN?

  ý nghĩa của việc nghiên cứu hai thuộc tính của hàng hóa đối với việc phát triển kinh tế hàng hóa ở việt nam

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 29-05-2012 00:45 2704
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Nghiên cứu hai thuộc tính của hàng hóa giúp đẩy mạnh phân công lao động, giúp phát triển nền kinh té hàng hóa ở Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu hai thuộc tính, giúp hiểu được ý nghĩa và tôn trọng cả hai thuộc tính, từ đó luôn tìm cách để nâng caoc hất lượng, hạ giá thành, tăng sự cạnh tranh của nền kinh tế hàng hóa.

  29/05/2012 Viết bình luận
 • Hai thuộc tính của hàng hóa là giá trị và giá trị sử dụng, quá trình tìm hiểu và nghiên cứu thuộc tính của hàng hóa giúp cho nhà sản xuất tiếp cận được với thị trường,nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, đề ra chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý, kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm, đưa ra thị trường những hàng hóa người tiêu dùng cần chứ không phải đưa ra thị trường cài mà mình có.

  29/05/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay