• titty
  titty
 • Vợ Đinh Mão, chồng Nhâm Tuất, sinh con năm nào hợp?

  em tuoi dinh mao chong em tuoi nham tuat sinh con nam na`o thi hop

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 08-04-2012 22:03 3402
Bình Luận
Trả lời (2)
 •  

  Năm sinh của bố: 1982
  Năm âm lịch: Nhâm Tuất
  Niên mệnh:Thuỷ - Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển)
  Năm sinh của mẹ: 1987
  Năm âm lịch: Đinh Mão
  Niên mệnh: Hoả - Lò Trung Hoả (Lửa trong lò)
  Năm sinh dự kiến của con: 2019
  Năm âm lịch: Kỷ Hợi
  Niên mệnh: Mộc - Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

  Phân tích cát hung:

  1. Ngũ hành sinh khắc:
  Niên mệnh con là Mộc, bố là Thuỷ, mẹ là Hoả, như vậy: 
  Ngũ hành của bố là Thuỷ tương sinh với Mộc của con, rất tốt.
  Ngũ hành của mẹ là Hoả tương sinh với Mộc của con, rất tốt.
  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

  2. Thiên can xung hợp:
  Thiên can con là Kỷ, bố là Nhâm, mẹ là Đinh, như vậy: 
  Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. 
  Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. 
  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  3. Địa chi xung hợp:
  Địa chi con là Hợi, bố là Tuất, mẹ là Mão, như vậy: 
  Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. 
  Địa Chi của mẹ là Mão tương hợp với Hợi của con, rất tốt. 
  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  Kết luận: Tổng điểm là 7.5/10

  Bạn có thể sinh con hợp với bố và mẹ dù ở mức bình thường

  09/04/2012 Viết bình luận
 • Năm sinh của bố: 1982
  Năm âm lịch: Nhâm Tuất
  Niên mệnh:Thuỷ - Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển)
  Năm sinh của mẹ: 1987
  Năm âm lịch: Đinh Mão
  Niên mệnh: Hoả - Lò Trung Hoả (Lửa trong lò)
  Năm sinh dự kiến của con: 2018
  Năm âm lịch: Mậu Tuất
  Niên mệnh: Mộc - Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

  Phân tích cát hung:

  1. Ngũ hành sinh khắc:
  Niên mệnh con là Mộc, bố là Thuỷ, mẹ là Hoả, như vậy: 
  Ngũ hành của bố là Thuỷ tương sinh với Mộc của con, rất tốt.
  Ngũ hành của mẹ là Hoả tương sinh với Mộc của con, rất tốt.
  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

  2. Thiên can xung hợp:
  Thiên can con là Mậu, bố là Nhâm, mẹ là Đinh, như vậy: 
  Thiên Can của bố là Nhâm tương khắc với Mậu của con, không tốt. 
  Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. 
  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

  3. Địa chi xung hợp:
  Địa chi con là Tuất, bố là Tuất, mẹ là Mão, như vậy: 
  Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. 
  Địa Chi của mẹ là Mão tương hợp với Tuất của con, rất tốt. 
  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  Kết luận: Tổng điểm là 7/10


  09/04/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay