• 21032
  21032
 • Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành phố năm 2011 ?

  Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành phố năm 2011
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 11-02-2011 16:20 3366
Bình Luận
Trả lời (4)
 • Việt Nam chúng ta sau khi sáp nhập thêm tỉnh Hà Tây vào tp. Hà Nội thì có 63 tỉnh thành phố. Trong đó có 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

  11/02/2011 Viết bình luận
 • VN có 63 tỉnh thành, vì Hà Tây gộp vào HN rùi còn đâu? :D

  11/02/2011 Viết bình luận
 • viet nam co64 tinh thanh

  11/02/2011 Viết bình luận
 • 64 tinh thanh pho

  11/02/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay