• Viết một đoạn văn bằng tiếng anh nói về bản thân và gia đình?

  Tôi tên là Quang, 49 tuổi, tôi và gia đình đang sống tại huyện Cái Bè, gia đình tôi có 4 người: vợ tôi, 2 con và tôi. Vợ tôi 46 tuổi, làm kinh doanh. Hai con của tôi, một đứa vừa tốt nghiệp đại học, một đứa sắp vào lớp 6.

  Thời gian rảnh trong năm tôi và gia đình thường tổ chức đi du lịch để giúp các con tôi hiểu biết về mọi nơi trên đất nước và thư giản. Gia đình tôi sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi yêu gia đình tôi!

  Dịch sang Tiếng Anh giúp mình với!

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 07-06-2011 11:16 6315
Bình Luận
Trả lời (3)
 • My name is Quang, Forty-nine years old, my family and I live in Cai Be district, my family has four people: my wife, two children and me. My wife is forty-six years old, doing business. My two children, one child just graduated from college, a child entering sixth grade.

  In my free time and family organized travel to help my children understand all parts of the country and relax. My family live very happy and happy. I love my family!

  19/06/2011 Viết bình luận
 • Toàn câu đơn giản và có thể diễn đạt ngắn gọn được mà bạn. Tự viết thôi, quá đơn giản

  07/06/2011 Viết bình luận
 • My name is Quang, i'm 49 years old. My family lives in Cai Be district. My family has 4 people: my wife, two chidren and me. My wife is 46 years old, she is a business. My two children: a child has just graduated from college, a child entering grade 6. In free time, my family often travel to help my children understand of all parts of the country and relax. My family live very happy and happy. I love my family.

  07/06/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay