• bering
  bering
 • Tóm tắt truyện An Dương Vương theo nhân vật An Dương Vương?

  tóm tắt truyện an dương vương và mị châu_trọng thủy dựa theo nhân vật an dương vương
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 11-01-2011 00:00 3117
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Tôi là vua nước Âu Lạc, tôi xây thành nhưng xây đến đâu đổ đến đó, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Rùa Vàng thì đã xây xong. Khi trở về, Rùa Vàng còn cho vua một cái móng vuốt để làm nỏ thần. Khi Triệu Dà đến xâm lược, thì đã bị nỏ thần của Rùa Vàng tiêu diệt.

  Sau đó, Triệu đà xin cầu hòa và đã sang cầu hôn con gái của tôi là Mị Châu cho con trai của ông ta là Trọng Thủy. Tôi đã đồng ý và đã cho Trọng Thủy ở rể.

  Trong thời gian ở rể thì Trọng Thiuỷ đã lừa Mị Châu để lây nỏ thần và trở về nước. Sau đó, Triệu Đà đem quân sang xâm lược Âu Lạc lần thứ hai, tôi ỷ có nỏ thần vẫn ngang nhiên ngồi đánh cờ, và kết quả là bị mất nước, bèn đem Mị Châu chạy ra biển, ra đến biển thì Rùa Vàng hiện lên nói "kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó".

  Tôi nghe vậy liền rút gươm ra đâm chết con là Mị Châu. Xong tôi xuống biển. Về sau xác con gái Mị Châu biến thành ngọc, còn con rể Trọng Thủy thương tiếc vợ nên đã nhảy xuống giếng tự tử. Sau này, khi lấy nước giếng đó rửa với ngọc thì sẽ rất sáng.

  30/09/2011 Viết bình luận
 • Bạn lấy nhân vật An Dương Vương xưng "Tôi" và kể theo con mắt nhìn của nhân vật này theo các sự kiện là ok mà:

  - An Dương Vương nối nghiệp vua Hùng, vua xây thành nhưng xây lại đổ. Sau nhờ Rùa Vàng giúp mới xây xong
  - Rùa Vàng còn tặng cho nhà vua một cái móng để làm lẫy nỏ chống giặc
  - Triệu Đà xâm lược Âu Lạc. Nhờ nỏ thần An Dương Vưong giữ được nước.
  - Triệu Đà cầu hôn Mị Châu cho Trọng Thuỷ. An Dương Vương vô tình gả con gái.
  - Trọng Thuỷ đánh cắp bí mật nỏ thần. Triệu Đà cử binh sang đánh Âu Lạc
  - An Dương Vương thua trận, cùng con gái chạy khỏi Loa Thành
  - Rùa Vàng kết tội Mị Châu là giặc. Nhà vua chém chết con rồi đi xuống biển.
  - Trọng Thuỷ thương tiếc Mị Châu, nhảy xuống giếng tự tử
  - Máu Mị Châu thành ngọc trai, đem rửa nước giếng đó thì sáng hơn.

  30/09/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay