• Tìm bài văn khấn ông Công ông Táo?

  Tìm bài văn khấn ông Công ông Táo?


  http://az24.vn/hoidap/tim-bai-van-khan-ong-cong-ong-tao-d2886587.html

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 05-01-2012 15:00 824
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Thêm cho bạn nè!

  (Nam mô A di đà Phật)

  Nay nhân ngày 23 tháng Chạp
  Lòng chúng con dào dạt mênh mông
  Toàn gia quyết dốc một lòng
  Sắm lễ mọn dâng lên dinh tọa
  Đã nhất tâm một lòng một dạ
  Thắp hương thơm lễ tạ chư thần
  Đông trù tư mệnh. Táo phủ thần quân
  Ngài là chủ ngũ tại chư thần xét soi
  Người trần phạm tục phạm sai
  Cúi nhận lỗi các ngài gia ân
  Ban lộc ban phước ban phần
  Công bằng hợp lý mười phân vẹn mười
  Hôm nay ngài sắp về trời
  Lòng con tâm niệm vài cầu xin
  Cầu cho trăm họ bình yên
  Cầu cho gia sự ấm êm thuận hòa
  Xanh như lá, đẹp như hoa
  Bước sang xuân mới trẻ già yên vui
  (Họ tên… số nhà… đường phố)
  Cùng nhất tâm cẩn cáo
  Nam mô A di đà Phật
  (Khấn xong 3 lần rồi đốt vàng. Nếu cúng cá chép sống thì đem thả ra sông
  

  14/01/2012 Viết bình luận
 • avata
  cry

  VĂN KHẤN LỄ ÔNG TÁO CHẦU TRỜI.   
  NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT (3 lần) ! 

  Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân ! 

  Tín chủ con là  :............. 

  Ngụ tại :....................... 

      Nhằm ngày 23 tháng Chạp , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , xiêm hài áo mũ , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh. 

      Chúng con kính mời : 

      Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. 

      Phỏng theo lệ cũ , Ngài là vị chủ , Ngũ Tự Gia Thần , soi xét lòng trần , Táo Quân chứng giám. 

      Trong năm sai phạm , các tội lỗi lầm , cúi xin Tôn Thần , gia ân châm chước. Ban lộc , ban phước , phù hộ toàn gia , trai gái trẻ già , an ninh khang thái. 

      Dãi tấm lòng thành , cúi xin chứng giám.                                                                                                                                  
  Cẩn cáo. 

  NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT (3 lần) ! 

  http://az24.vn/hoidap/tim-bai-van-khan-ong-cong-ong-tao-d2886587.html

  05/01/2012 Viết bình luận
 • Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

  Tín chủ chúng con là: …………
  Ngụ tại: ………………………….
  Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm, sắp sửa hương hoa vật phẩm, xiêm hài áo mũ, kính dâng Tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án thụ hưởng lễ vật.
  Phỏng theo lệ cũ, ngài là vị chủ, ngũ tự Gia Thần, soi xét lòng trần, Táo quân chứng giám.
  Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn thần, gia ân châm chước. Ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái.
  Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

  - Phục duy cẩn cáo!

  05/01/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay