• hotlove
  hotlove
 • Thuyết Minh về bài thơ tỏ lòng của Phạm Ngủ Lảo?

  cứu em vs anh chị ơi, cô em cho đề khó wa' hà. Cô kêu lớp lập dàn ý thuyết minh bài tỏ lòng rồi cuối cùng kêu làm thành bài văn thuyết mình đầy đủ như trong phần lập dàn ý. anh chị làm giúp em nha tk trước, cảm ơn rất nhìu
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 09-01-2011 00:00 1523
Bình Luận
Trả lời (0)
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay