• manu
  manu
 • Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 14-01-2011 00:00 1312
Bình Luận
Trả lời (1)
 • vì khi diệt xong các sâu bọ về đêm, hoạt động của loài chim về ban ngày sẽ có nhiều thời gian hơn nên có giá trị bổ sung cho hoạt động về ban ngày hơn

  16/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay