• chodientu
  chodientu
 • Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 12-01-2011 00:00 849
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Vì: -ATP là nguồn cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào - Là hợp chất cao năng, dễ dàng sử dụng

  19/01/2011 Viết bình luận
 • ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào vì ATP được dùng cho tất cả các quá trình cần năng lượng.

  18/01/2011 Viết bình luận
 • trong sách sinh lớp 10 kìa.

  19/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay