• thanthuy
  thanthuy
 • Tại sao động cơ xăng có hệ thống đánh lửa mà động cơ diezen không có?

  tai sao dong co xang co he thong danh lua ma dong co diezen khong co?http://az24.vn/hoidap/tai-sao-dong-co-xang-co-he-thong-danh-lua-ma-dong-co-diezen-khong-co-d2898629.html

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 09-04-2013 17:41 7019
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Đấy là do đặc tính nhiên liệu bạn ah! xăng không có khả năng tự cháy như diezel nên cần phải dùng buzi! ngược lại nhiên liệu diezel có khả năng tự cháy nên không cần buzi! vấn đề là tỉ số nén của động cơ diezel phải lớn hơn động cơ xăng nhiều(>12)thì mới cháy tốt và phát huy tốt năng lượng! 

  10/04/2013 Viết bình luận
 • Một trong những điểm khác biệt cơ bản nhất giữa động cơ diesel và động cơ xăng là cơ chế đánh lửa.

  Trong khi động cơ xăng cần có bugi để kích hoạt cháy nổ của hỗn hợp xăng-không khí, thì động cơ diesel không có bộ phận đánh lửa mà nén khí và phun nhiên liệu trực tiếp vào buồng đốt. Chính sức nóng của khí nén sẽ đốt cháy nhiên liệu. Không khí bị đốt nóng nhờ tỷ số nén cao. Động cơ xăng nén hòa khí với tỷ số từ 8:1 đến 12:1, trong khi động cơ diesel nén với tỷ số từ 14:1 đến 25:1. Chính cơ chế tự cháy nổ này khiến động cơ diesel có hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu cao hơn động cơ xăng.

  Tuy nhiên, quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ diesel sinh ra nhiều bụi than hơn nên khói xả thường đen. http://az24.vn/hoidap/tai-sao-dong-co-xang-co-he-thong-danh-lua-ma-dong-co-diezen-khong-co-d2898629.html

  10/04/2013 Viết bình luận
 • Trên động cơ xăng phải có thêm hệ thống đánh lửa vì tỉ số nén của động cơ xăng thấp hơn của động cơ diezen nên hòa khí không tự bốc cháy mà cần phải có mồi lửa châm cháy hỗn hợp http://az24.vn/hoidap/tai-sao-dong-co-xang-co-he-thong-danh-lua-ma-dong-co-diezen-khong-co-d2898629.html

  • avata
   trandinhnghiep16/12/2013

   ban cho minh hoi.để 1 bat xang va 1 bat dầu diezen châm lua cung 1 luc thi xang lai dễ chay hon va chay nhah hon dau.tren thuc te thi trac chan xang se chay nhanh hon dau va de chay hon diezen sao co the noi ti so nen cua xang thap hon dau diezen dc

  10/04/2013 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay