• TAI SAO CON NGUOI TA PHAI SONG?

  TAI SAO CON NGUOI TA PHAI SONG?
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 04-06-2011 08:45 1105
Bình Luận
Trả lời (2)
 • SỐNG ĐỂ ĂN HAY ĂN ĐỂ SỐNG!!! ĐỂ TIẾN TỚI CÁI ĐÍCH CUỐI CÙNG LÀ "NẤM MỒ"...hehe

  06/06/2011 Viết bình luận
 • người ta sống là để trả nọ tất cả những j đã vay mượn từ cuôc sống

  06/06/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay