• cuahangbeyeu
  cuahangbeyeu
 • Tại sao chủ nghĩa phát xít lại thắng thế ở Đức?

  please help me! thanks
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 10-01-2011 00:00 840
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Tại vì bản thân chủ nghĩa Phát xít là ở Đức Người ta gọi ông HITLER là nhà độc tài , từ đó nảy sinh ra Chủ Nghĩa Phát Xít

  19/01/2011 Viết bình luận
 • Vì sự tài ba của hitle Vì đây là cái noi cũa phát xít Vì sư tham lam của người đức Khách quan mà nói thì chũ nghĩa phát xít đức phát triển như cách mạng ở Vn vậy Hitle như bác hồ về vai trò Nhưng khác về đường lối chính trị

  20/01/2011 Viết bình luận
 • Câu này thì dể mà, đơn giản là vào thời kỳ đó ở Đức, từ sau thế chiến thứ nhất, là một nước bại trận nên phải chịu những điều kiện quá tàn nhẫn do những nước thắng đề ra, dẫn tới kinh tế bị trì trệ, dẫn tới bộ máy nhà nước không còn niềm tin nơi nhân đân, tạo cơ hội cho chủ nghĩa phát xít thắng thế và chúng đã không từ bỏ cơ hội ngàn vàng này. Happy new year.................................

  17/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay