• me_cu_ban
  me_cu_ban
 • So sánh tư duy và tưởng tượng?

  So sánh tư duy và tưởng tượng?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 14-01-2011 00:00 9701
Bình Luận
Trả lời (4)
 • Tư duy là phạm trù triết học dùng để chỉ những hoạt động của tinh thần, đem những cảm giác của người ta sửa đổi và cải tạo thế giới thông qua hoạt động vật chất, làm cho người ta có nhận thức đúng đắn về sự vật và ứng xử tích cực với nó. Theo Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam, tập 4 (NXB Từ điển bách khoa. Hà Nội. 2005); Tư duy là sản phẩm cao nhất của vật chất được tổ chức một cách đặc biệt -Bộ não người-. Tư duy phản ánh tích cực hiện thực khách quan dưới dạng các khái niệm, sự phán đoán, lý luận .v.v... Theo triết học duy tâm khách quan, tư duy là sản phẩm của "ý niệm tuyệt đối" với tư cách là bản năng siêu tự nhiên, độc lập, không phụ thuộc vào vật chất. Theo George Wilhemer Fridrick Heghen: "Ý niệm tuyệt đối là bản nguyên của hoạt động và nó chỉ có thể biểu hiện trong tư duy, trong nhân thức tư biện mà thôi".[1]. Karl Marx nhận xét: "Đối với Heghen, vận động của tư duy được ông nhân cách hóa duới tên gọi "ý niệm" là chúa sáng tạo ra hiện thực; hiện thực chỉ là hình thức bề ngoài của ý niệm".[2] Theo triết học duy vật biện chứng, tư duy là một trong các đặc tính của vật chất phát triển đến trình độ tổ chức cao. Về lý thuyết, Karl Marx cho rằng: "Vận động kiểu tư duy chỉ là sự vận động của hiện thực khách quan được di chuyển vào và được cải tạo/tái tạo trong đầu óc con người duới dạng một sự phản ánh".[3] Những luận cứ này còn dựa trên những nghiên cứu thực nghiệm của Ivan Petrovich Pavlov, nhà sinh lý học, nhà tư tưởng người Nga. Bằng các thí nghiệm tâm-sinh lý áp dụng trên động vật và con người, ông đi đến kết luận: "Hoạt động tâm lý là kết quả của hoạt động sinh lý của một bộ phận nhất định của bộ óc".[4] tưởng tượng là tạo ra trong trí hình ảnh của những sự vật đã tác động vào các giác quan hoặc, trên cơ sở những sự vật này, hình ảnh của những sự vật xa lạ.

  18/01/2011 Viết bình luận
 • avata
  cry

  • Giống nhau: Đều là quá trình nhận thức lý tính. Đều phản ánh 1 cách gian tiếp. Đều xuất hiện khi gặp hoàn cảnh có vấn đề. Đều liên quan chặt chẽ đến ngôn ngữ và nhận thức cảm tính. • Khác nhau: Tư duy:Phản ánh giải quyết vấn đề chặt chẽ hơn bằng các khái niệm. Tưởng tượng.Phản ánh ít chặt chẽ hơn tư duy vì xây dựng hình ảnh mới từ các biểu tượng.

  18/01/2011 Viết bình luận
 • câu hỏi quá sâu sắc ko giải nổi luôn

  16/01/2011 Viết bình luận
 • Theo tôi, Tư duy là một hoạt động của bộ não, sản phẩm là các ý tưởng. Tưởng tượng cũng là một sản phẩm của bộ não con người và sản phẩm là các hỉnh ảnh về sự vật hiện tượng, . . . không có trong thực.tế

  19/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay