• idq
  idq
 • So sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp !?

  địa lí 10 giúp em ! Câu 1 :So sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp !? Câu 2: Trong điều kiện hiện nay, nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp ? Câu 3 : Địa lí! ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì ? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất !? Câu 4 : Vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội !?
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 16-01-2011 00:00 7865
Bình Luận
Trả lời (2)
 • đặc điểm sản xuất công nghiệp 

  -tu lieuj sản xuất :máy móc , kĩ thuật 

  -đối tượng :các tài nguyên thiên nhiên 

  -tính chất :tập trung (lao động , sản phẩn ...)

  -ít chịu ảnh hưởng của điều kiện tụ nhiên 

  -các giai doạn sản xuất phải theo quy trình bắt buộc

   

  đặc điển của sản xuất nông nghiệp

  -tư liệu sản xuất đất trồng 

  - đối tượng cay trồng và vật nuôi 

  -tings chất phân tán tạp trung lao động it , tạo ra sản phẩm nhất định .......

  -chịu anh hưởng sâu sắc của điều kiện tự nhiên

  -các giai đoạn sản xuất có thể tiến hành đồng thời ,có thể tách xa nhau về mặt k gian

   

   

  28/04/2013 Viết bình luận
 • CN: hoạt động vào máy móc nên sức lao động tùy thuộc vào loại hình công nghiệp và chủ yếu không phụ thuộc vào tự nhiên NN: sản xuất dựa vào thời tiết và đất đai, cần sức lao động

  20/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay