• avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 16-01-2011 00:00 4680
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Quota (đọc là: cô-ta) trong tiếng Việt là hạn ngạch. Bạn có thể hiểu là mức nhập hoặc xuất được trong 1 lần cấp quota trong 1 khoảng thời gian nhất định thì doanh nghiệp chỉ được nhập xuất theo đúng "hạn ngạch". Chúc bạn vui vẻ 

  12/09/2012 Viết bình luận
 • Quota là hạn nghạch sẽ cấp cho doanh nghiệp sản xuất một mặt hàng nào đó. vì mặt hàng đó của nước ta khi xuất khẩu sang quốc gia đó phải chịu hạn nghạch, không được xuất khẩu tràn lan. ví dụ: Quota dệt may là hạn ngạch sẽ cấp cho DN sản xuất trong ngành dệt may. Hiện có hai thị trường phải chịu hạn ngạch khi xuất khẩu là Mỹ và EU. Với thị trường Mỹ, trong số trên 120 cat. (chủng loại hàng) được nhập khẩu vào thị trường Mỹ sẽ có 38 cat. hàng bị áp hạn ngạch. Với thị trường EU, trong tổng số 61 cat. xuất vào thị trường này sẽ có 10 cat. buộc phải có hạn ngạch. chào bạn.

  20/01/2011 Viết bình luận
 • Là hạn ngạch- số lượng hàng háo được phép nhập khẩu vào nước mà ta xuất khẩu hàng sang!

  18/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay