• titota
  titota
 • Phân biệt sự khác nhau giữa vi phạm hình sự và vi phạm hành chính?

  Phân biệt sự khác nhau giữa vi phạm hình sự và vi phạm hành chính?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 07-01-2011 00:00 11785
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Hai loại VPPL này thuộc phạm vi điều chỉnh của 2 ngành luật khác nhau. Từ điểm khác nhau về ngành luật này dẫn đến nhiều sự khác nhau phái sinh khác: => về chủ thể: chủ thể của VPPL hành chính có thể là cá nhân và cả pháp nhân, VPPL hình sự chỉ là cá nhân thôi. => về phương pháp điều chỉnh: một bên bởi pp mệnh lệnh (chấp hành - điều hành), một bên là pp quyền uy. => về đối tượng điều chỉnh: một bên là hành vi vi phạm pháp luật hành chính, một bên là hành vi phạm tội. => về mức độ nguy hiểm: VPPL hành chính là hành vi nguy hiểm cho XH còn VPPL hình sự là hành vi nguy hiểm đáng kể cho XH. => về văn bản điều chỉnh: VPPL hành chính điều chỉnh bởi vb dưới luật (chủ yếu là nghị định, đang dự thảo luật), còn VPPL hình sự điều chỉnh bởi vb luật (BLHS). => về trình tự thủ tục xử lý: VPPL hành chính xử lý theo tố tụng hành chính (hiện đang dự thảo luật), còn VPPL hình sự xử lý theo tố tụng hình sự (BLTTHS). => về cách xử lý: một bên là cảnh cáo, phạt tiền, đưa vào trại giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh...còn một bên là hình phạt như tù có thời hạn, cải tạo không giam giữ, tử hình... => về chủ thể áp dụng biện pháp xử lý: một bên là các cá nhân, cơ quan hành chính, còn một bên là cơ quan tố tụng hình sự tham gia các giai đoạn khởi tố - điều tra - truy tố - xét xử - thi hành án (chỉ tòa án, viện kiểm sat mới tham gia xử lý VPPL hình sự) .... Thân!

  18/01/2011 Viết bình luận
 • Khác nhau như sau: - Tôi phạm xâm hại đến các quan hệ XH được Luật HS bảo vệ, còn VPHC xâm hại đến các q/hệ XH do Luật hành chính bảo vệ. - Hành vi phạm tôi có tính chất, mức độ nguy hiểm hơn đối với hành vi vi phạm PL hành chính. - Biện pháp cưỡng chế áp dụng đối với tội phạm nghiêm khắc hơn ( hình phạt HS ) so với biện pháp cưỡng chế được áp dụng đối với các hành vi VPHC./. Chúc bạn vui. Thân chào bạn !

  20/01/2011 Viết bình luận
 • Chào bạn! Tôi đã đọc bài nghiên cứu của thạc sĩ luật học Trần Thu Hạnh - Khoa Luật - ĐHQGHN đang trên tạp chí Kinh tế - Luật năm 2006 với tiêu đề " Nhưng điểm chung giữa vi phạm hành chính và tội phạm". Chúng ta thấy rằng, giữa VPHC và TP có một khoảng cách rất mong manh. Vượt qua cái ngưỡng về tính chất nguy hiểm của hành vi là tôi phạm. Do đó, cần chú ý một số vấn đề khi so sánh: 1. Tính chất và mức độ xâm hại các quan hệ pháp luật; 2. Cơ chế xử lý; 3. Biện pháp xử lý. Chúc bạn học tốt!

  17/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay