• avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 17-06-2013 08:52 1565
Bình Luận
Trả lời (1)

 • - Khi bán hàng theo điều kiện CIF thì khi hàng tổn thất xảy ra thì ai đi đòi bảo hiểm nếu gặp các rủi ro được bảo hiểm, or ai sẽ đi kiện carrier nếu do lỗi của carrier. : Người sở hữu hợp pháp của lô hàng trên có nghĩa là người nhận hàng (Consignee). Bạn cần phân biệt giữa người mua bảo hiểm hoặc người thuê tàu vì nhiều người hay nhầm lẫn ở chỗ người mua bảo hiểm hoặc người thuê tàu sẽ phải làm việc với người bán bảo hiểm hoặc chủ tàu vì họ là người đứng ra mua bảo hiểm hoặc thuê tàu. Đúng là như vậy nhưng họ mua cho ai và thuê cho ai và thông thường trên bảo hiểm bao giờ cũng đề rõ người thụ hưởng của bảo hiểm là ai và đó là người nhận hàng còn về hợp đồng thuê tàu cũng vậy khi chủ tàu đã phát hành vận đơn và ghi tên người nhận hàng thì khi sảy ra tổn thất thì người nhận hàng sẽ phải làm việc trực tiếp với chủ tàu chứ không phải là người bán hàng (shipper). Cần phân biệt 2 việc giữa thực hiện vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng thuê tàu và trách nhiệm khi tổn thất hàng hàng hóa là 2 việc khác nhau vì vậy việc chủ tàu không thực hiện đúng cam kết về vận chuyển hàng hóa sẽ chịu trách nhiệm với người thuê tàu còn tổ thất hàng trogn quá trình vậy chuyển thì làm việc với người nhận hàng.

  Theo thông lệ khi bạn đã mua bảo hiểm hàng hóa mà có tổn thất thì người nhận hàng chỉ việc làm việc với bảo hiểm và phần còn lại để bảo hiểm tự làm với người vận chuyển.

  - Khi bán theo điều kiện FOB, CFR, CIF thì chi phí tại cảng ( chi phí bến bãi, chi phí xếp dỡ, nâng hạ...) ai chịu (người bán hay người mua) : Về phần này ghi quá rõ tại incoterms rồi bạn. Chi phí nào phát sinh trước khi chuyển giao cho người mua thì người bán chịu còn cái gì phát sinh sau thì người mua chịu. Vì dụ theo FOB có nghĩa là giao hàng qua lan can tàu thì bạn làm gì thì làm cứ sau khi bạn giao được hàng lên trên tàu thì bạn hết nghĩa vụ còn toàn bộ chi phí nâng hạ, bốc xếp, lưu kho, kiểm đếm trước khi giao hàng qua lan can tàu thì bạn phải chịu (chú ý : ngay cả FOB đoi khi những chi phí stowage hay trim,.. bạn cũng phải chịu nếu hàng hóa đó là cần thiết hoặc có thể có qui định khác trong hợp đồng)

  - Bán theo FOB, CIF, CFR trong lúc xếp hàng trên tàu, 1 cơn gió mạnh tới làm cho cont lắc lư, or chập điện cont rơi tòm xuống nước thì ai chịu trách nhiệm. : Đoạn này đúng là lý thuyết trong trường rồi, học sinh trường hàng hải ai cũng hỏi câu này, có lẽ bảo thầy giáo bỏ câu này đi vì nó cũ và "quê" quá rồi . Người bán không chịu, người mua thì lại càng không chịu vậy ai cẩu người đó chịu còn nếu không bắt được người cẩu hàng chịu thì người bán chịu có một điều duy nhất là không bao giờ người mua chịu.

  17/06/2013 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay