• badinh
  badinh
 • Ở miền trung 1 mẫu đất bằng bao nhiêu m2?

  Cho e hỏi 1 mẫu đất ở miền trung bằng bao nhiêu mét vuông?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 04-06-2012 07:35 6962
Bình Luận
Trả lời (4)
 • Mình chỉ biết 1 ha(hecta) =10000m2, không biết 1 mẫu là bao nhiêu ^^ Mà còn phân chia cách tính theo các miền nữa cơ à http://az24.vn/hoidap/o-mien-trung-1-mau-dat-bang-bao-nhieu-m2-d2890921.html

  04/06/2012 Viết bình luận
 • Theo nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về giá trị chuyển đổi của một số đơn vị đo lường thông dụng khác theo đơn vị đo lường chính thức

  Diện tích ruộng đất tính theo đơn vị cổ truyền
  Bắc Bộ:
  1 mẫu = 10 sào =3600m2
  Trung Bộ
  1 mẫu = 10 sào =4999.5m2
  Nam Bộ
  1 mẫu = 10 công =12960m2

  04/06/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay