• maika_kut3_1994
  maika_kut3_1994
 • Nữ sinh năm 1994 thì hợp với tuổi nào nhất?

  Mình sinh năm 1994 nhưng không biết hợp với tuổi nào?Mong mọi người ai có kinh nghiệm thì giúp 1 tayhttp://az24.vn/hoidap/nu-sinh-nam-1994-thi-hop-voi-tuoi-nao-nhat-d2892917.html

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 02-08-2012 08:13 39216
Bình Luận
Trả lời (8)
 • Năm sinh của bạnThông tin chung
  1994 Năm : Giáp Tuất [甲戌]
  Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
  Cung : Ly
  Niên mệnh năm sinh : Hoả

   

  Năm sinh bạn ->MệnhThiên canĐịa chiCung mệnhNiên mệnh năm sinhĐiểm
  ->1984 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Giáp  =>  Bình Tuất - Tí  =>  Bình Ly - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 2
  ->1985 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Ất  =>  Bình Tuất - Sửu  =>  Tam hình Ly - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 1
  ->1986 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Giáp - Bính  =>  Bình Tuất - Dần  =>  Tam hợp Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 5
  ->1987 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Giáp - Đinh  =>  Bình Tuất - Mão  =>  Lục hợp Ly - Tốn  =>  Thiên Y (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 8
  ->1988 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  Bình Tuất - Thìn  =>  Bình Ly - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 8
  ->1989 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương Sinh Tuất - Tỵ  =>  Bình Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 6
  ->1990 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Canh  =>  Tương Khắc Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp Ly - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt) Hoả - Thuỷ => Tương Khắc 6
  ->1991 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Tân  =>  Bình Tuất - Mùi  =>  Lục phá Ly - Ly  =>  Phục Vị (tốt) Hoả - Hoả => Bình 6
  ->1992 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Nhâm  =>  Bình Tuất - Thân  =>  Bình Ly - Cấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 3
  ->1993 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Qúy  =>  Bình Tuất - Dậu  =>  Bình Ly - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 2
  ->1994 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Giáp - Giáp  =>  Bình Tuất - Tuất  =>  Bình Ly - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 3
  ->1995 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Giáp - Ất  =>  Bình Tuất - Hợi  =>  Bình Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 4
  ->1996 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Bính  =>  Bình Tuất - Tí  =>  Bình Ly - Tốn  =>  Thiên Y (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 6
  ->1997 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Đinh  =>  Bình Tuất - Sửu  =>  Tam hình Ly - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 5
  ->1998 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  Bình Tuất - Dần  =>  Tam hợp Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 6
  ->1999 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương Sinh Tuất - Mão  =>  Lục hợp Ly - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt) Hoả - Thuỷ => Tương Khắc 8
  ->2000 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Canh  =>  Tương Khắc Tuất - Thìn  =>  Bình Ly - Ly  =>  Phục Vị (tốt) Hoả - Hoả => Bình 4
  ->2001 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Tân  =>  Bình Tuất - Tỵ  =>  Bình Ly - Cấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 3
  ->2002 Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Nhâm  =>  Bình Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp Ly - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 5
  ->2003 Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Qúy  =>  Bình Tuất - Mùi  =>  Lục phá Ly - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 3
  ->2004 Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Giáp  =>  Bình Tuất - Thân  =>  Bình Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 3

  

  31/07/2013 Viết bình luận
 • Theo thông tin mình biết là nữ sinh năm 94 hợp với nam sinh năm 89 nhất đấy http://az24.vn/hoidap/nu-sinh-nam-1994-thi-hop-voi-tuoi-nao-nhat-d2892917.html Còn lý do tại làm sao thì mình k rõ.

  02/08/2012 Viết bình luận
 • Bạn ơi tuổi của bạn nên cưới tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Nhâm Thân.

  Nữ sanh năm: 1994
  Cung CẤN
  Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi)
  Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON NGỰA

  TÌNH DUYÊN

  Về vấn đề tình duyên, tuổi Giáp Tuất có ba trường hợp như sau:

  Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời sẽ có thay đổi ba lần về tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 6, 8 và 10 Âm lịch.

  Nếu sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm lịch.

  Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì cuộc đời bạn sẽ hưởng được hoàn toàn hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng; 1, 5 và 12 Âm lịch.

  NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN

  Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, nếu cần trong sự làm ăn, không muốn có sự thất bại về tiền bạc, bạn nên hợp tác với những tuổi sau đây: Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, thì mọi dự tính sẽ được hoàn toàn như ý.

  LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

  Trong việc hôn nhân và hạnh phúc nếu bạn lựa chọn hay kết hôn với những tuổi sau đây, cuộc đời bạn được sống trong sự cao sang quyền quý của cuộc đời, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Nhâm Thân.

  Những tuổi trên đây rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và hạp luôn cả về tài lộc, nên kết duyên với những tuổi nầy thì sẽ được sống cao sang quyền quý.

  Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy thì đời sống của bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Giáp Tuất, Canh Thìn. Những tuổi nầy chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp với tuổi bạn về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

  Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó khăn và chật vật, nghèo khổ, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Quý Mùi, Tân Mùi.

  Những tuổi kể trên, không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và không hạp cả về tài lộc, nên cuộc sống bạn chỉ lẩn quẩn trong cuộc sống nghèo nàn, làm ăn khó khăn.

  Những năm ở vào tuổi nầy, bạn không nên kết hôn bạn có thể sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 17, 21, 29, và 33.

  Sanh vào những tháng nầy bạn sẽ có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 7, 8, 10 và 11 Âm lịch.

  Sanh vào những tháng trên, tuổi bạn có số đa phu, hay có nhiều chồng, luôn luôn gặp phải những sự khó khăn, trắc trở trong việc lập gia đình.

  NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ

  Không nên hùn hạp hay làm ăn với những tuổi nầy vì hùn hạp hay làm ăn, cuộc đời bạn có thể phải gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là nếu bạn kết hôn hay làm ăn với các tuổi: Đinh Sửu, Ất Dậu, Kỷ Sửu, Tân Mão, Quý Dậu Đinh Mão.

  Gặp tuổi đại kỵ trong việc làm ăn, thì không nên giao dịch về tiền bạc. Về tình duyên hay hôn nhân thì không nên ra mắt họ hàng thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hằng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

  02/08/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay