• 50481
  50481
 • Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên hiện nay?

  Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên hiện nay như thế nào?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 20-04-2011 21:02 3634
Bình Luận
Trả lời (2)
 •        Nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới

     
    Xây dựng lực lượng dự bị động viên(LLDBĐV) là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Hiến pháp năm 1980,năm 1992 và nhiều nghị quyết của Đảng đã đề cập đến vấn đề này. Đặc biệt, ngày9-6-1996, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký lệnh công bố Pháp lệnh vềLLDBĐV. Kể từ đó, công tác xây dựng LLDBĐV đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.Tuy nhiên, trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, việc xây dựngLLDBĐV đang đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề phải tiếp tục quan tâm.


  Pháp lệnh về LLDBĐV là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất về độngviên quân đội. Qua 15 năm thực hiện Pháp lệnh, có thể nói, hiệu lực quản lý nhànước, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị-xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và mọi công dânđối với xây dựng LLDBĐV đã được nâng lên rõ rệt. Các chế độ đăng ký, quản lýquân nhân dự bị (QNDB), phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân đã đượcduy trì thường xuyên và từng bước đi vào nền nếp. Số lượng nguồn hạ sĩ quan,binh sĩ dự bị cơ bản đủ xếp cho các đơn vị động viên và có lượng dự trữ thíchhợp. Kế hoạch xây dựng, huy động, tiếp nhận LLDBĐV ở các cấp đã được xây dựngcơ bản hoàn chỉnh và được phê chuẩn đúng quy định của pháp luật. Công tác huấnluyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đều được các cơ quan, đơn vị, địaphương quán triệt thực hiện. Quân số tham gia huấn luyện trung bình hằng nămđạt 96% (so với chỉ tiêu đề ra); trong đó, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 98%,huấn luyện tập trung đạt 95% và hầu hết số QNDB xếp vào các đơn vị dự bị độngviên có khung thường trực đã được kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện tậptrung. Về phương tiện kỹ thuật, 100% phương tiện được huy động có mặt để kiểmtra đảm bảo chất lượng và đúng chủng loại theo quy định. Đặc biệt, qua thực tếhuy động ở tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk (năm 2001 và năm 2004), mặc dù trong điềukiện khẩn trương, hai địa phương này vẫn cơ bản đảm bảo về quân số, phương tiệnvà thời gian huy động. Đó là thực tiễn sinh động, phản ánh khả năng động viênquân đội ở địa phương và phần nào phản ánh kết quả xây dựng LLDBĐV trên toànquốc.
  Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân, việc xây dựng LLDBĐV cũng còn bộclộ nhiều điểm vướng mắc, bất cập. Về khách quan, do tác động của cơ chế kinh tếthị trường, nhất là việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế (giảm tỷ trọng nôngnghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ), đẩy mạnh hợp tác xuất khẩu laođộng ra nước ngoài và xu hướng đô thị hóa đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến xây dựngLLDBĐV. Về chủ quan, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Pháplệnh về LLDBĐV của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương, nhất là ở miền núi,vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Việc phân công, phân cấp, phối hợp, hiệp đồnggiữa các ngành, các cấp, giữa địa phương và đơn vị quân đội trong quá trình xâydựng, tiếp nhận LLDBĐV ở nhiều nơi chưa thật nhịp nhàng. Nhìn chung, công táctuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh chưa được quan tâm đúng mức; cơ chế tạo nguồn,xác định chỉ tiêu tuyển quân hằng năm chưa gắn với việc phân vùng động viên.Một lý do quan trọng nữa là Pháp lệnh về xây dựng LLDBĐV chưa được nâng lên thànhluật nên hiệu lực của công tác này còn hạn chế. Đó là những nguyên nhân trựctiếp dẫn đến tình trạng nguồn dự bị phân bố không đều, cơ cấu đội ngũ chưa cânđối cả về địa bàn và chuyên nghiệp quân sự; đối tượng sĩ quan dự bị chưa đápứng yêu cầu cả về số lượng, chất lượng và số đã qua trực tiếp quản lý, chỉ huy,huấn luyện bộ đội đạt tỷ lệ thấp, nhất là sĩ quan dự bị binh chủng. Ngoài ra, thựctế còn cho thấy, việc tổ chức các loại hình đơn vị động viên cũng chưa thật phùhợp với nhiệm vụ động viên, như: cơ sở vật chất đảm bảo cho huấn luyện và nơiăn nghỉ của QNDB, biên chế cán bộ, chiến sĩ còn ít và đơn vị lại xa địa phươnggiao nguồn, nên các đơn vị khung thường trực gặp nhiều khó khăn trong việc thâmnhập, phúc tra, nắm số QNDB của đơn vị mình. Đó là chưa nói đến việc bảo đảmngân sách, vũ khí, phương tiện, thao trường,... cũng chưa đáp ứng với yêu cầuthực tế. Tất cả các mặt tồn tại đó đang ảnh hưởng xấu đến yêu cầu xây dựngLLDBĐV trong tình hình mới, và tất yếu sẽ ảnh hưởng đến việc mở rộng quân độikhi có lệnh động viên.

  Xuất phát từ thực trạng nêu trên, để nâng cao chất lượng toàn diệncủa các đơn vị động viên, chúng ta phải nghiên cứu phương thức, mô hình xâydựng các đơn vị động viên cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trongtình mới. Vì vậy, ngày 16-3-2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra Chỉ thị số06/CT-BQP [I]Về việc thí điểm tổ chức xây dựng các đơn vị động viên trong tìnhhình mới[/I]. Trọng tâm của việc thí điểm này là [B]tổ chức các khung đơn vịđộng viên trực thuộc tỉnh (thành phố), huyện (quận); thời bình, các khung nàychịu trách nhiệm quản lý, huấn luyện QNDB; khi có lệnh động viên, thì bàn giaoQNDB và khung đơn vị cho các đơn vị chủ lực. [/B]Tỉnh làm thí điểm đầu tiên làVĩnh Phúc, thời gian thí điểm là 2 năm; tiếp đó, sẽ tổ chức rút kinh nghiệm làmcơ sở để nhân rộng trong phạm vi toàn quốc. Sau khi có Chỉ thị của Bộ trưởng BộQuốc phòng, các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huyQuân sự (BCHQS) tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Tư lệnh Binh đoàn Hương Giang và Đoàn B.04đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị, coi đó là nhiệm vụ quan trọng cần tậptrung lãnh đạo, chỉ đạo. Thực tiễn trong quá trình triển khai, các địa phươngvà đơn vị liên quan đã tiến hành đồng bộ các bước, như: điều động, sắp xếp độingũ cán bộ khung; ổn định nơi ăn ở; phúc tra, sắp xếp, bổ nhiệm QNDB vào cácđơn vị động viên; quản lý, huấn luyện; tiến hành công tác đảng, công tác chínhtrị đối với QNDB; bảo đảm vũ khí, phương tiện, doanh trại, hậu cần, chế độ cho QNDBvà đơn vị dự bị động viên. Qua một năm thực hiện, trách nhiệm của địa phươngtrong xây dựng LLDBĐV đã có sự chuyển biến rõ nét. QNDB được tổ chức, đăng ký,quản lý chặt chẽ, hiệu quả, khoa học hơn. Công tác tập huấn, huấn luyện chuyểnloại binh chủng, chuyển hạng dự bị, huấn luyện phân đội được tổ chức kịp thời,đảm bảo quân số và tiết kiệm kinh phí. Việc biên chế các đơn vị động viên từngbước được thu gọn theo địa bàn, với phương châm "quân đâu cán đó",làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên nghiệp quân sự, đáp ứng yêu cầuđộng viên cho bộ đội chủ lực. Đặc biệt, do nhận được sự quan tâm của cấp ủy,chính quyền, nhân dân và do đa dạng hóa các phương thức bảo đảm, nên chúng tađã phát huy được sức mạnh của toàn dân trong quá trình xây dựng LLDBĐV. Từ thựctiễn triển khai, cơ quan, đơn vị, địa phương đều thống nhất cho rằng: chủtrương xây dựng các đơn vị động viên theo tinh thần của Chỉ thị số 06/CT-BQP làđúng đắn, có khả năng đáp ứng yêu cầu về động viên cả trước mắt và lâu dài. Đólà cơ sở quan trọng để Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 339/QĐ-BQP,ngày 13-9-2010 giao cho BCHQS tỉnh Phú Yên, BCHQS tỉnh Hậu Giang tiếp tục làmthí điểm xây dựng các đơn vị động viên trong tình hình mới.

  Để thực hiện tốt Chỉ thị và Quyết định nêu trên, trong năm 2011, lãnhđạo, cơ quan chức năng các cấp cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, đơnvị tiếp tục thực hiện các nội dung làm thí điểm năm thứ hai đối với tỉnh VĩnhPhúc, năm thứ nhất đối với tỉnh Phú Yên và tỉnh Hậu Giang theo kế hoạch đã đượcphê duyệt. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ quan cấp trên phải tăng cườngchỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương; mặt khác, thường xuyên đôn đốc, kiểmtra, đánh giá và rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. BCHQS cáctỉnh, trước hết, phải chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đề rachủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc thí điểm; đồng thời, chủ động xâydựng kế hoạch tổ chức đơn vị động viên, lập dự toán sử dụng ngân sách, xác địnhnội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, xây dựng thao trường, chuẩn bịvũ khí, trang bị huấn luyện và nhận bàn giao cán bộ từ đơn vị khung thường trựcvề các cơ quan quân sự địa phương.

  Xây dựng các đơn vị động viên trong tình hình mới là trách nhiệmcủa nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị; đặc biệt là của địa phương làm thí điểm,do trong một thời gian ngắn phải tiến hành nhiều nội dung, liên quan đến nhiềucơ chế, chính sách, ngân sách, nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương các cấpnhiều hơn và đa dạng hơn, v.v. Vì vậy, các địa phương được giao thí điểm phảicoi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, tạo sự thống nhất cao vềnhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xâydựng các đơn vị động viên theo phương thức mới. Địa phương xây dựng đơn vị độngviên và đơn vị bàn giao cán bộ cần kết hợp công tác tư tưởng với công tác cánbộ và công tác chính sách, đảm bảo quyền lợi chính trị và tạo sự yên tâm, phấnkhởi cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan chuyển từ đơn vị chủ lực sang trực thuộc cáccơ quan quân sự địa phương.

  Thí điểm xây dựng đơn vị động viên theo phương thức mới là chủtrương đúng đắn và cần thiết nhằm tạo cơ sở để nâng cao chất lượng LLDBĐV, đápứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo chủ trương mới, địa phươngvừa là nơi tạo nguồn QNDB, đăng ký, quản lý QNDB, vừa là nơi tổ chức, huấnluyện QNDB. Để mô hình thí điểm này có thể nhân rộng ra phạm vi toàn quốc từsau năm 2012 trở đi, các địa phương làm thí điểm và cơ quan, đơn vị liên quancần chú trọng việc sơ kết, tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm bổ ích,giúp Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng có những cơ sở thực tiễn để tiếp tục lãnhđạo, chỉ đạo xây dựng LLDBĐV trong cả nước. Về lâu dài, cơ quan chức năng phảiđẩy mạnh nghiên cứu [B]cơ chế, chính sách [/B]tạo nguồn dự bị động viên, đăngký, quản lý QNDB và xây dựng đơn vị động viên (theo phương thức mới); sửa đổi,bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về LLDBĐV (nâng Pháplệnh về LDBĐV lên thành Luật về LLDBĐV). Ngoài ra, trong quá trình làm thíđiểm, các địa phương, đơn vị phải nghiên cứu, quán triệt kỹ các văn bản, tránhlàm đi làm lại nhiều lần gây tốn kém, lãng phí và tránh nóng vội, triển khaiđồng loạt nhiều nội dung, hoặc huy động cùng một lúc nhiều nguồn lực. Nói cáchkhác, cần xác định các giai đoạn xây dựng sao cho phù hợp với khả năng của địaphương, làm đến đâu chắc đến đó, kết hợp tìm giải pháp giải quyết các mâu thuẫncơ bản, đảm bảo xây dựng đơn vị động viên trên một nền tảng ổn định, lâu dài cảvề nguồn QNDB và phương tiện kỹ thuật.

  Đối với các địa phương, đơn vị chưa thực hiện xây dựng đơn vị độngviên theo phương thức trên, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện Pháp lệnh vềLLDBĐV hiện hành. Trong công tác động viên, cơ quan chức năng các cấp kết hợpvới cơ quan quân sự địa phương nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch về quymô, loại hình tổ chức, số lượng các đơn vị dự bị động viên; chủ động triển khaithực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giaochỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đối với QNDB và phương tiện kỹthuật trong năm 2011 ở tất cả các cấp, đảm bảo nâng cao chất lượng toàn diệncác đơn vị dự bị động viên. Trên cơ sở quán triệt các quyết định, chỉ thị nóitrên, cơ quan quân sự địa phương cần tăng cường công tác tham mưu giúp ủy bannhân dân cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng và huy động LLDBĐV,trực tiếp là đẩy mạnh công tác tạo nguồn, duy trì chặt chẽ chế độ đăng ký, quảnlý nguồn QNDB và phương tiện kỹ thuật ở cấp huyện và xã. Về huấn luyện, đơn vịđộng viên tập trung huấn luyện cán bộ khung B, nhân viên chuyên môn kỹ thuậtchủ chốt và chuyển loại chuyên nghiệp quân sự. Cơ quan quân sự địa phương huấnluyện tạo nguồn từ QNDB hạng hai thành QNDB hạng một; hiệp đồng với đơn vị huấnluyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự cho hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi đối tượngnày xuất ngũ và tổ chức huấn luyện động viên công nghiệp. Trong quá trình huấnluyện, thực hiện huấn luyện đến cấp nào, tổ chức hợp luyện và diễn tập đến cấpđó, nhất là diễn tập chỉ huy-tham mưu về động viên, diễn tập kiểm tra sẵn sàngchiến đấu, sẵn sàng động viên QNDB, phương tiện kỹ thuật và tham gia diễn tậpkhu vực phòng thủ tỉnh (thành phố).

  Cùng với các mặt công tác trên, cơ quan chức năng các cấp và cơquan quân sự địa phương phải từng bước tiếp cận mô hình thí điểm xây dựng đơnvị động viên đã và đang triển khai ở 3 tỉnh; qua đó, chủ động chuẩn bị trướcmột bước về công tác tham mưu, kế hoạch, về quy hoạch xây dựng các trung tâmhuấn luyện QNDB và các mặt bảo đảm, sẵn sàng thực hiện chủ trương xây dựng đơnvị động viên theo phương thức mới theo chỉ đạo của Chính phủ trên phạm vi toànquốc.

  Trung tướng NGUYỄN SONG PHI

  Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

  21/04/2011 Viết bình luận
 • Nội dung xây dựng Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV)
  - Tạo nguồn, đăng kí, quản lí LLDBĐV
  + Tạo nguồn: Là cơ sở quan trọng nhất để lập kế hoạch xây dựng và huy động LLDBĐV.
  + Đăng ký quản lí nguồn : Việc đăng kí, quản lí LLDBĐV phải có kế hoạch thường xuyên, chặt chẽ và chính xác, đăng kí quản lí cả con người và phương tiện kĩ thuật.
  + Tổ chức biên chế đơn vị DBĐV: Tổ chức, biên chế lực lượng phương tiện thành từng đơn vị DBĐV theo kế hoạch để quản lí, huấn luyện nhằm nâng cao khả năng động viên, khả năng sẵn sàng chiến đấu.
  - Giáo dục chính trị, huấn luyện diễn tập, kiểm tra đơn vị DBĐV
  + Giáo dục chính trị: Giáo dục chính trị là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng LLDBĐV, làm cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lí tưởng.
  + Công tác huấn luyện: Phương trâm huấn luyện: “Chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tập trung có trọng tâm, trọng điểm”
  + Bảo đảm hậu cần, kĩ thuật, tài chính cho xây dựng LLDBĐV: Vật chất kĩ thuật, kinh phí là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm xây dựng LLDBĐV gồm vũ khí, trang bị, hậu cần kĩ thuật và tài chính. Việc bảo đảm Chính phủ giao cho các bộ nghành, địa phương thực hiện.


  ► Một số biện pháp xây dựng LLDBĐV
  - Thường xuyên giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vị trí, nhiệm vụ, những quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với LLDBĐV
  - Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các cơ quan chức năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện.
  - Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng cơ quan và đội ngũ làm công tác xây dựng LLDBĐV
  - Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với LLDBĐV.
  * Tóm lại: Xây dựng LLDBĐV hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân,

  21/04/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay