• metun
  metun
 • Những kiểu đan khăn len sợi to đẹp?

  Cho mình hỏi các kiểu đan khăn len sợi to và đẹphttp://az24.vn/hoidap/nhung-kieu-dan-khan-len-soi-to-dep-d2895846.html

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 05-12-2012 17:07 2776
Bình Luận
Trả lời (1)
 • Bạn có thể đan như sau

  Đan bằng mũi hình sóng:

  http://az24.vn/hoidap/nhung-kieu-dan-khan-len-soi-to-dep-d2895846.htmlMũi Cốt 1/1

  http://az24.vn/hoidap/nhung-kieu-dan-khan-len-soi-to-dep-d2895846.html

  Kết hợp nhiều mũi (hạt gạo, cốt 2/2, hình sóng, ...)

  http://az24.vn/hoidap/nhung-kieu-dan-khan-len-soi-to-dep-d2895846.html

  05/12/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay