• hotgirl111
  hotgirl111
 • Những câu đối hay về thầy cô ngày 20/11?

  Bạn nào có những câu đối hay ho về thầy cô ngày 20/11 chỉ mình với.

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 19-11-2012 10:30 2724
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Đây không hẳn là câu đối chỉ là những cặp câu hay có thể làm hai bên cổng trại bạn ơi ^^

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  19/11/2012 Viết bình luận
 • Có rất nhiều câu đối hay ngày 20/11 bạn nhé, bạn có thể lấy những câu này làm hai bên cổng trại rất hay nha:

  - Nhất tự vi sư/ Bán tự vi sư

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  - Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  - Lớp học năm xưa nhiều kỉ niệm/ Sân trường ngày cũ lắm ước mơ

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  - Trường xưa kí ức xa vời/ Công ơn thầy cũ đời đời không quên

  http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-doi-hay-ve-thay-co-ngay-2011-d2895361.html

  19/11/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay