• nguyenanhduy
  nguyenanhduy
 • Những câu đố hay về ngày 26/3?

  to muon biet ve cac cau hoi hay ve ngay 26/3

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 11-03-2013 17:42 18769
Bình Luận
Trả lời (3)
 • 19/03/2014 Viết bình luận
 • Bạn xem mấy câu hỏi này nha, cũng hay hay à http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-do-hay-ve-ngay-263-d2898086.html
  Câu 1: Ngay khi cho xuất bản tác phẩm (…) trong phần phụ lục nhan đề Gửi thanh niên Việt Nam Hồ Chủ tịch đã kêu gọi tha thiết: "Đông Dương đáng thương hại, Người sẽ nguy mất nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh"? Trong dấu (…) là tác phẩm nào?
           a. Đường cách mệnh
           b. Bản án chế độ thực dân Pháp
           c. Con rồng tre
           d. Vừa đi đường vừa nói chuyện
  Câu 2: Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng minh Hội được thành lập vào ngày tháng năm nào?
  Câu 3: Nhóm Thanh niên cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Việt Nam Thanh niên đồng chí Hội ban đầu gồm có bao nhiêu người?
  Câu 4: Cuối năm 1926 Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng minh Hội là bao nhiêu người?
  Câu 5: Đoàn thanh niên dân chủ được thành lập trên cơ sở của tổ chức nào?
  Câu 6: Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam thành lập vào ngày tháng năm nào?
  Câu 7: Ngày 26/3 được quyết định chọn làm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy?
             a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, năm 1956.
             b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, năm 1961.
             c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, năm 1980.
             d. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V, năm 1987.
  Câu 8:  "... tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết". Đây là nội dung nhấn mạnh tại nghị quyết của của hội Trung Ương Đảng lần thứ mấy?
            a. Lần thứ 2 cuối tháng 3 năm 1931 tại Sài Gòn
            b. Lần thứ 2 tháng 3 năm 1930 tại Cao Bằng
            c. Lần thứ 3 tháng 5 năm 1932 tại Sài Gòn
            d. Lần thứ 3 cuối tháng 6 năm 1932 tại  Bắc Giang
  Câu 9: Tháng 6/1929, Chi bộ Đoàn đầu tiên trong nước được thành lập ở nhà máy xi măng Hải Phòng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ra đời tờ báo lấy tên là?
              a.Tia lửa          
              b.Thanh niên cộng sản
              c. Búa liềm
              d. Xích sinh
  Câu 10: Tập nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh được viết trong khoảng thời gian nào?
              a. 7/1942 – 10/1943
              b. 8/1941 – 9/1943
              c. 8/1942 – 9/1943
              d. 9/1942 – 7/1943

  12/03/2013 Viết bình luận
 • Bạn tham khảo nhé: http://az24.vn/hoidap/nhung-cau-do-hay-ve-ngay-263-d2898086.htmlhttp://az24.vn/hoidap/nhung-cau-do-hay-ve-ngay-263-d2898086.html

  1- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do ai sáng lập?

  - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

  2 - Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn?

  Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã tổng kết ý nghĩa của huy hiệu Đoàn: “ Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”.

  3. Cờ Đoàn được thể hiện thế nào?

  - Nền đỏ
  - Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.
  - Ở chính giữa có huy hiệu Đoàn.
  - Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.
  ( Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận đã vẽ mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên vào năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc. )

  4. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca)?

  Là bài hát : "Thanh niên làm theo lời Bác".

  - Nhạc và lời của Hoàng Hòa.
  - Bài hát được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI quyết định làm bài bài ca chính thức của Đoàn.
  - Đoàn ca được sử dụng trong các dịp lễ, hội của Đoàn: Đại hội và trong sinh hoạt Đoàn.

  5. Ngày thành lập Đoàn và những lần đổi tên?

  Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3-1931.

  (Theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung Ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ III từ ngày 23/03 đến ngày 25/03/1961 đã quyết định lấy ngày 26-3-1931 ( một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng liên quan đến công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn.

  * Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
  Từ 1936 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  Từ 1939 - 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
  Từ 1941 - 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
  Từ 1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
  Từ 1970 - 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
  Từ 1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  6-Mục đích lí tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

  Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

  7- Tính chất của Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là gì?

  Điều lệ Đoàn khẳng định:

  "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện". Điều này đã phản ánh đầy đủ Đoàn là một tổ chức thanh niên Cộng sản mang tính chính trị, tiên tiến của giai cấp công nhân và tính quần chúng rộng rãi của thanh niên Việt Nam.

  - Tính chính trị được biểu hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Mục đích lí tưởng của Đoàn là phấn đấu theo mục đích lí tưởng của Đảng. Đoàn là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng; là đội dự bị tin cậy của Đảng và là tổ chức chính trị gần Đảng nhất. Đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, là tổ chức Cộng sản trẻ tuổi , là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  - Tính tiên tiến của Đoàn Thanh niên thể hiện ranh giới để phân biệt đoàn viên và thanh niên, giữa tổ chức Đoàn với các tổ chức khác của thanh niên; thể hiện bản chất, tư tưởng của Đoàn, đó là vai trò của một đội quân xung kích cách mạng.

  - Tính quần chúng của Đoàn được thể hiện : Đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên. Đoàn có nhiệm vụ đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên để giáo dục rèn luyện thanh niên tiến bộ trưởng thành và tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên.

  8- Chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

  Đoàn có 3 chức năng sau:

  1- Đoàn là Đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng bổ sung đảng viên, cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ

  2 - Đoàn là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp học tập rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

  3 - Đoàn là Người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.

  9- Vai trò, vị trí và mối quan hệ của Đoàn trong xã hội như thế nào?

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.

  - Đối với Đảng: Đoàn là hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.

  - Đối với nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.

  - Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn giữ vai trò làm nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các thành viên khác của Hội.

  - Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

  10- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này được hiểu như thế nào?

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, được thể hiện như sau:

  1- Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

  2- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kì Đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban chấp hành do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kì họp Ban chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.

  3- Ban chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với Ban chấp hành Đoàn cấp trên, với các cấp ủy Đảng cùng cấp và thông báo cho Ban chấp hành Đoàn cấp dưới.

  4- Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

  5- Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình. Ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành 

  12/03/2013 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay