• sakura111
  sakura111
 • Những câu ca dao tục ngữ nói về tính trung thực?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 08-01-2011 00:00 9673
Bình Luận
Trả lời (7)
 • Những người thành thật môi dày Lại thêm ít nói lòng đầy nghĩa nhân Của phi nghĩa có giàu đâu Ở cho ngay thật giàu sau mới bền Tu chùa chẳng bằng tu nhà Ăn ở thật thà mới thật là tu Văn hoa chẳng qua nói thật Ai ơi! giữ chí cho bền Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Xin đừng làm, nói đơn sai Tin mình đừng sợ những lời dèm pha Anh em một họ một nhà Thương nhau chân thật đường xa cũng gần Ai ơi! Phải nghĩ trước sau Đừng tham lắm của nhà giàu làm chi Em chỉ biết có thế

  17/01/2011 Viết bình luận
 • TỤC NGỮ: - Ăn ngay nói thẳng. - Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành. - Của ít lòng nhiều. - Đời loạn mới biết tôi trung. - Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà. - Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng. - Ngang bằng sổ ngay - Cưa tày vót nhọn - So tày vót nhọn. ( Làm ăn phân minh, thẳng thắn, rõ ràng ) - Trung ngôn nghịch nhĩ. - Của ngang chẳng góp, lời tà chẳng thưa. - Thật thà ma vật không chết. - Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay. - Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu. - Cây vạy hay ghét mực tàu ngay. - Mất lòng trước, được lòng sau. - Thật thà là cha dại. - Cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vạy. - Thật thà là cha quỷ quái, quỷ quái còn phải sợ thật thà. - Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ. - Chết thằng gian, chết gì thằng ngay. CA DAO : - Người gian thì sợ người ngay Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo. - Chớ nghe lời phỉnh tiếng phờ Thò tay vào lờ mắc kẹt cái hom. - Khôn ngoan chẳng lọ thật thà Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy. - Bề ngoài thơn thớt nói cười Mà trong gian hiểm giết người không đao. - Đời loạn mới biết tôi trung Tuế hàn mới biết bá tùng kiên tâm. - Nhà nghèo yêu kẻ thật thà Nhà quan yêu kẻ giàu ra nịnh thần. - Những người tính nết thật thà Đi đâu cũng được người ta tin dùng. - Tu thân rồi mới tề gia Lòng ngay nói thật gian tà mặc ai. - Đừng bảo rằng trời không tai Nói đơm nói đặt cậy tài mà chi.

  16/01/2011 Viết bình luận
 • Chồng tôi áo rách tôi thương Chồng người áo gấm xông hương mặc người.

  20/01/2011 Viết bình luận
 • Bạn học lớp 7 phải hông?

  20/01/2011 Viết bình luận
 • Cây ngay không sợ chết đứng ......................................…

  17/01/2011 Viết bình luận
 • "Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng!". ^^" Hình như cái nầy là danh ngôn thia phải, xin lỗi mình nhầm. P.s: "...vì chúng toàn đi auto."

  19/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay