• Footwear Shop
  Footwear Shop
 • Những câu ca dao tục ngữ nói về lao động sản xuất?

  Những câu ca dao tục ngữ nói về lao động sản xuất. ai biết chỉ giùm với. thanks nhiều?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 13-01-2011 00:00 3359
Bình Luận
Trả lời (5)
 • “Anh ơi! Cố chí canh nông,
  Chín phần ta cũng dự trong tám phần.
  Hay gì để ruộng mà ngăn,
  Làm ruộng cấy lúa, chăn tằm lấy tơ.
  Tằm có lứa, ruộng có mùa.
  Chăm làm trời cũng đền bù có khi…”

  “Tháng giêng là tháng ăn chơi,
  Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà
  Tháng ba thì đậu đã già
  Ta đi ta hái về nhà phơi khô
  Tháng tư đi tậu trâu bò
  Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm…”

  “Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ,
  Tua rua, bằng mặt, cất bát cơm chăm”

  “Đất thiếu trồng dừa, đất thừa trồng cau”
  ”Thưa ao tốt cá”

  “Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa”

  “Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa”
  “Năm trước được cau, năm sau được lúa”

  “Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu”

  “Mạ úa cấy lúa chóng xanh,
  Gái dòng chóng đẻ sao anh hững hờ?”

  “Nhờ trời mưa gió thuận hoà.
  Nào cầy nào cấy, trẻ già đua nhau.
  Chim, gà, cá, lợn, cành cau,
  Mùa nào thức nấy giữ màu nhà quê”

  “Làm ruộng ăn cơm nằm,
  Chăn tằm ăn cơm đứng”

  “Hễ mà hoa quả được mùa,
  Chắc là nước bể, nước mưa đầy trời.
  Ai ơi nên nhớ lấy lời.
  Trông cơ trời đất, liệu thời làm ăn”

  “Trâu ơi ta bảo trâu này,
  Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
  Cấy cày giữ nghiệp nông gia.
  Ta đây trâu đấy, ai mà quản công!
  Bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”.
  “Con trâu là đầu cơ nghiệp”

  “Trâu gầy cũng tày bò giống”

  “Trâu năm sáu tuổi còn nhanh,
  Bò năm sáu tuổi đã tranh về già,
  Đồng chiêm xin chớ nuôi bò,
  Mùa đông tháng giá, bò dò làm sao!”

  “Nuôi gà phải chọn giống gà,
  Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau
  Nhất to là giống gà nâu,
  Lông dày thịt béo về sau đẻ nhiều”

  “Chó khôn tứ túc huyền đề.
  Tai hơi cúp, đuôi thì hơi cong.
  Giống nào mõm nhọn đít vồng,
  Ăn càn cắn bậy ấy không ra gì”

  “Giàu nuôi lợn nái, lụi bại nuôi bồ câu”.

  “Lợn đói một năm không bằng tằm đói một bữa”.

  “Làm ruộng có năm, nuôi tằm có lứa”

  “Dâu non ngon miệng tằm”…

  

  16/01/2014 Viết bình luận
 • - Bao giờ đom đóm bay ra
  Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng.
  - Lúa chiêm nép ở đầu bờ
  Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
  - Tua rua thì mặc tua rua
  Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.
  - Trồng trầu đắp nấm cho cao
  Che cho sương nắng khỏi vào gốc cây
  Nửa năm bén rể bén dây
  Khôn dầu bã đậu bón tay cho liền.
  - Ai ơi nhớ lấy lời này
  Nuôi tằm ba lứa, ruộng cày ba năm
  Nhờ trời hoà cốc phong đăng
  Cấy lúa lúa tốt, nuôi tằm tằm tươi
  Được mùa dù có tại trời
  Chớ thấy sóng cả mà rời tay co.
  - Cơm ăn một bát sao no
  Ruộng cày một vụ sao cho đành lòng
  Sâu cấy lúa, cạn gieo bông
  Chẳng ươm được đỗ thì trồng ngô khoai.
  - Dưa gang một, chạp thì trồng
  Chiêm cấy trước tết thì lòng đỡ lo
  Tháng hai đi tậu trâu bò
  Cày đất cho ải mạ mùa ta gieo.
  - Gỗ kiền anh để đóng cày
  Gỗ lim gỗ sến anh nay đóng bừa
  Răng bừa tám cái còn thưa
  Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống tơ
  Muốn cho lúa nảy bông to
  Cày sâu bừa kĩ phân tro cho nhiều
  Lập thu mới cấy lúa mùa,
  Khác nào hương khói lên chùa cầu con.
  ***
  Tháng Chạp thì mắc trồng khoai,
  Tháng Giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.
  Tháng Ba cày bở ruộng ra,
  Tháng Tư bắc mạ, thuận hoà mọi nơi.
  Tháng Năm gặt hái vừa rồi,
  Bước sang tháng Sáu, nước trôi đầy đồng.
  Nhà nhà vợ vợ chồng chồng,
  Đi làm ngoài đồng, sá kể sớm trưa...
  Tháng Sáu, tháng Bảy, khi vừa,
  Vun trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh.
  Tháng Tám lúa giỗ đã đành,
  Tháng Mười cắt hái cho nhanh kịp người.
  Khó khăn làm mấy tháng trời,
  Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông!
  Cắt rồi nộp thuế nhà công,
  Từ rày mới được yên lòng ấm no.

  ***
  Tháng giêng là tháng ăn chơi,
  Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
  Tháng ba thì đậu đã già,
  Ta đi ta hái về nhà phơi khô.
  Tháng tư đi tậu trâu bò,
  Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm.
  Sáng ngày đem thóc ra ngâm,
  Bao giờ mọc mầm, ta sẽ vớt ra.
  Gánh đi ta ném ruộng ta,
  Đến khi lên mạ thì ta nhổ về.
  Sắp tiền mượn kẻ cấy thuê.
  Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi.
  Cỏ lúa dọn đã sạch rồi,
  Nước ruộng vơi mười còn độ một, hai.
  Ruộng thấp đóng một gầu giai,
  Ruộng cao thì phải đóng hai gầu sòng
  Chờ cho lúa có đòng đòng,
  Bây giờ ta sẽ trả công cho người.
  Bao giờ cho đến tháng mười,
  Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta.

  Gặt hái ta đem về nhà,
  Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.


  __________________________________
  Ca dao về thời tiết


  Sấm động, gió tan
  ***
  Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
  Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn.
  Gió heo may, chẳng mưa dầm thì bão giật.
  ***
  Tháng bảy kiến đàn đại hàn hồng thuỷ.
  ***
  Lạy ông nắng lên
  Cho trẻ nó chơi,
  Cho già bắt rận,
  Cho tôi đi cày.
  ***
  Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.
  ***
  Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão

  ***
  Mồng chín tháng chín có mưa,
  Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn.
  Mồng chín tháng chín không mưa,
  Thì con bán cả cày bừa đi buôn.
  ***
  Đêm trời tang, trăng sao không tỏ,
  Ấy là điềm mưa gió tới nơi.
  Đêm nào sao sáng xanh trời,
  Ấy là nắng ráo yên vui suốt ngày.
  Những ai chăm việc cấy cầy,
  Điềm trời trông đó, liệu xoay việc làm.
  Nhiều chống càng tốt, nhiều cột càng bền
  ***
  Kiến đen tha trứng lên cao,
  Thế nào cũng có mưa rào rất to.

  16/01/2014 Viết bình luận
 • Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn. Ngoài ra còn vài câu nói về thời tiết, mùa màng như sau: Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, nghe 3 tiếng sấm phất cờ mà lên. Được mùa chớ phụ ngô khoai, đến khi thất bát lấy ai bạn cùng.

  19/01/2011 Viết bình luận
 • Tay làm hàm nhai,tay quai miệng trễ Có làm thì mới có ăn Không dưng ai dễ đem phần đến cho Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm Có công mài sắt,có ngày nên kim

  18/01/2011 Viết bình luận
 • Mình có mấy câu giúp bạn đây: 1, Trên đồng cạn, dưới đồng sâu Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa 2, Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu 3, Rủ nhau lên núi đốt than Chồng mang đòn gánh, vợ mang quang gìanh Củi than nhem nhuốc với tình Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên Câu 3 còn nói về tình cảm của vợ chồng của những người lao đông nữa đấy bạnn

  17/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay