• Như thế nào là "trời sinh voi, trời sinh cỏ"?

  Như thế nào là "trời sinh voi, trời sinh cỏ"?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 05-05-2011 14:20 877
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Bạn xem thêm TẠI ĐÂY nhé.

  05/05/2011 Viết bình luận
 • "Trời sinh voi sinh cỏ" : ý nói 1 con người ra đời đồng nghĩa với việc những nhu cầu về đời sống để cung cấp cho con người đó sống và phát triển sẽ tự động có.

  Đây là câu nói của các cụ ngày xưa thôi, khi người dân sống đa số bằng nghề nông thì làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít.

  Tâm lý trời sinh voi trời sinh cỏ có nghĩa là cứ đẻ thì khác có cái nuôi,không chết đói đâu mà sợ, đẻ được thì khác nuuôi được. Ngày xưa các cụ chỉ quan niệm đơn giản co cái mà sống...còn giờ thì XH hiên đại, con người còn có nhièu nhu cấu khác, ăn mặc, được học hành tử tế, được sống trong môi trương tốt...

  ==> sai lầm trong nhận thức ngày nay chúng ta chỉ nên sinh con khi kinh tế cho phép, để chúng ta có thể nuôi dưỡng và giáo dục chúng 1 cách tốt nhất.

  05/05/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay