• cuoicaigi
  cuoicaigi
 • Nhận xét về hai câu 6 và 8 của bản dịch bài thơ Lưu biệt khi xuất dương?

  Nhận xét về hai câu 6 và 8 của bản dịch thơ so với phần dịch nghĩa trong bài thơ Lưu biệt khi xuất dương?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 07-01-2011 00:00 1224
Bình Luận
Trả lời (0)
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay