• Nguyên nhân và ý nghĩa của khởi nghĩa Tây Sơn?

  hay phan tich nguyen nhan thang loi va y nghia lich su cua phong trao tay son

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 28-04-2011 15:09 9384
Bình Luận
Trả lời (3)
 • a. Ý nghĩa:
  - Lật đổ các tập đoàn phong kiến,lập lại nền thống nhất quốc gia
  - Đánh tan quân xâm lược Xiêm- Thanh bảo vệ tổ quốc.
  b. Nguyên nhân thắng lợi:
  - Được nhân dân ủng hộ
  - Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân
  - Lật đổ các tập đoàn phong kiến,lập lại nền thống nhất quốc gia. Đánh tan quân xâm lược Xiêm Thanh bảo vệ tổ quốc.

  Phong trào Tây Sơn là 1 cuộc khởi nghĩa thu hút nhiều tầng lớp xã hội nhằm cải tạo xã hội, mang các khuynh hướng cải cách xã hội phong kiến đang suy thoái, tạo điều kiện cho mầm mống chủ nghĩa tư bản xuất hiện và được lãnh đạo bởi những nhà phong kiến tiến bộ kiệt xuất của thời đại đó!

  28/04/2011 Viết bình luận
 • Nguyên  nhân thắng lợi


  -Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân


  - Được sự ủng hộ của nhân dân;


  - Tài chỉ huy của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân, với chiến thuật  tài tình , nắm vững thời cơ  phản công quyết liệt , hành quân thần tốc , tiến quân mãnh liệt , chiến đấu cơ động.


  Ý nghĩa của phong trào Tây Sơn:


  - Thống nhất đất nước .


  - Đập tan  sự xâm lược của quân Xiêm ,Thanh.


  - Giữ vững độc lập tổ quốc.

  28/04/2011 Viết bình luận
 • a) Nguyên nhân thắng lợi:

  Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  Sự lãnh đạo tài tình của vua Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân

  b) Ý nghĩa lịch sử:

  Lật đỗ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh,Lê

  Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tản thống nhất quốc gia

  Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc Đại Việt

  28/04/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay