• Ngành ngôn ngữ Anh là thế nào?

  Hien toi dang la hoc sinh 12, toi dang ban khoan trong viec chon nganh hoc cho tuong lai, toi muon duoc biet ve nganh hoc mang ten ngon ngu anh. Vay cac ban co the cho toi biet hoc ngon ngu anh la chung ta se duoc hoc gi? va sau khi ra truong chung ta se lam nhung cong viec gi? va co hoi viec lam co cao k?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 05-04-2011 14:36 2854
Bình Luận
Trả lời (4)
 • Ngành này ra trường tha hồ việc bạn ạ. Học được Tiếng Anh là một lợi thế hiện nay đấy bạn ạ.

  05/04/2011 Viết bình luận
 • Ngành Ngôn ngữ Anh học Tiếng Anh nên đầu ra rất rộng mở bạn ạ. :D

  Mục tiêu đào tạo
           Đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

  Chương trình nhằm giúp sinh viên:
              - Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ;
              - Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết);
              - Nắm vững những kiến thức và kỹ năng cần thiết để công tác có hiệu quả trong các ngành sư phạm, thương mại, và du lịch;
              - Đạt được những kỹ năng cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học;
              - Trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết về biên phiên dịch.

  05/04/2011 Viết bình luận
 • Ngành Ngôn ngữ Anh:

  Mục tiêu đào tạo:

  Đào tạo cử nhân Anh văn:

  • Có kiến thức và năng lực sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ theo các chuẩn mực quốc tế (cụ thể theo khung CEFR: B1 - C1)
  • Có đủ phẩm chất về đạo đức, nhân cách, trình độ chuyên nghiệp và sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

  Mục tiêu nghề nghiệp:

  • Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch) có thể làm việc như những thông dịch viên, phiên dịch viên chuyên nghiệp trong một số lĩnh vực phổ thông, lĩnh vực thương mại hoặc làm việc trong những môi trường cần sử dụng tiếng Anh, có thể giảng dạy tiếng Anh. Đặc biệt sinh viên còn được đào tạo những kiến thức chuyên sâu về du lịch, do đó có thể làm việc tại các công ty du lịch.
  • Tích luỹ được hệ thống kiến thức và phương pháp cần thiết để học tiếp Thạc sĩ, Tiến sĩ
  • Có thể tham gia các chương trình trao đổi sinh viên với các Đại học Anh, Mỹ có quan hệ hợp tác với Trường.

  05/04/2011 Viết bình luận
 • Mục tiêu đào tạo của ngành Ngôn ngữ Anh

  Đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

  Chương trình nhằm giúp sinh viên:

  - Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ;

  - Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết);

  - Nắm vững những kiến thức và kỹ năng cần thiết để công tác có hiệu quả trong các ngành sư phạm, thương mại, và du lịch;

  - Đạt được những kỹ năng cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học;

  - Trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết về biên phiên dịch.

  05/04/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay