• vippro
  vippro
 • Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh?

  Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 10-01-2011 00:00 6771
Bình Luận
Trả lời (1)
 • Thai sinh không phụ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như động vật có xương sống đẻ trứng.
  _ Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho sự phát triển.
  _ Con được nuôi bằng sữa mẹ, không phụ thuộc vào lượng thức ăn tự nhiên

  16/03/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay