• 24877
  24877
 • Năm 2013 là năm con gì?

  Không biết năm 2013 là năm con gì nhỉ cả nhà
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 20-03-2011 12:27 1117
Bình Luận
Trả lời (4)
 • rảnh hết sức ta ơi!

  10/08/2012 Viết bình luận
 • Để  biết được 12 năm nào thuộc con gì, trong Phong Thủy chia ra 12 con giáp và 5 ngũ hành tạo thành 60 can chi. Để biết năm nào thuộc mệnh gì, bạn có thể vào Đây xem

  10/08/2012 Viết bình luận
 • Năm 2013 là năm con Rắn bạn ạ!

   

   

  NĂM

   

   

   

  MỆNH

  VƯỢNG

  LÂM

  BÁT

  QUÁI

   

   

  CUNG

   

   

  PHI

   

   

  BÁT

   

   

  TỰ

   

   

  TRỰC

   

   

   

  NAM

  NỮ

  NAM

  NỮ

   

  2013

  Quý

  Tỵ

  Trường

  Lưu

  Thuỷ

  Khôn

  Cung

  thần

  quan

     

  Cấn

   

   

  Khảm

   

  Khôn

   

  Khảm

   

  Trừ

  

  12/01/2012 Viết bình luận
 • Năm 2013 là năm Quý Tỵ - năm con rắn- sinh năm 2013 là mệnh thủy (Trường lưu thủy - nước sông dài)

  20/03/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay