• Mẫu đơn xin cấp lại giấy báo điểm ?

  Mẫu đơn xin cấp lại giấy báo điểm ?

  ai giúp mình với

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 07-09-2011 17:30 813
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Bạn ơi giấy báo điểm không nhận được hay là làm sao mà phải đơn xin cấp lại?

  Nếu chưa nhận được bạn nên liên hệ trực tiếp với trường để giải quyết bạn nhé

  07/09/2011 Viết bình luận
 • Em viết đơn xin cấp lại phiếu báo điểm, trong đơn có ghi rõ số báo danh, số chứng minh thư gửi lên phòng đào tạo của trường em dự thi để xin lại giấy báo điểm. 

  07/09/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay