• thanh2005
  thanh2005
 • Lương hưu sẽ được tăng lên bao nhiêu phần trăm?

  Cho mình hỏi là lương hưu sẽ được tăng lên bao nhiêu % vậy? Tăng từ ngày nào?

  http://az24.vn/hoidap/luong-huu-se-duoc-tang-len-bao-nhieu-phan-tram-d2888902.html

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 27-03-2012 11:24 1439
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Theo dự thảo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lương hưu sẽ tăng từ 1/5 tới và tăng lên 26% bạn nhé.

  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc dự kiến thực hiện từ 1/5/2012.

  Theo đó 7 nhóm đối tượng được điều chỉnh là:

  Thứ 1, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

  Thứ 2, cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

  Thứ 3, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

  Thứ 4, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

  Thứ 5, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  Thứ 6, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  Thứ 7, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  27/03/2012 Viết bình luận
 • Theo dự thảo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lương hưu sẽ tăng từ 1/5 tới. Lương hưu sẽ tăng 26,5% bạn ạ.

  27/03/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay