• 41798
  41798
 • lời bài hát xúc xắc xúc xẻ

  bạn nào có lời bài hát " xúc xắc xúc xẻ" không cho mình với, cháu mình thích bài này lắm đòi tập hát mà mình không có lời để chỉ cho nó, seach trên google cũng không có.Thank các bác.
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 22-02-2011 16:15 1338
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Bài này nè bạn:

  22/02/2011 Viết bình luận
 • Lời bài hát Xúc Xắc Xúc Xẻ này bạn:

  Xúc Xắc Xúc Xẻ - Bảo An

  Súc sắc súc sẻ năm mới năm me
  Nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi
  Súc sắc súc sẻ năm mới năm me
  Nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi.

  22/02/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay