• Làm thế nào vào được fb?

  Chỉ mình cách vào facebook với các bạn ơi! Mình toàn không vào đc à. Giúp mình với! huhu!


  http://az24.vn/hoidap/lam-the-nao-vao-duoc-fb-d2755406.html

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 17-11-2011 09:22 360
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Hiện nay, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ mạng internet ADSL Việt Nam đều chặn triệt để trang FaceBook.com (vì lý do nào thì mình hem pík nữa :D). Khi chúng ta gõ facebook.com vào thanh địa chỉ của trình duyệt web, thì trình duyệt hiện lên thông báo "The page cannot be displayed" hoặc trình duyệt sẽ tự động chuyển đến 1 trang tìm kiếm nào đó, như Google chẳng hạn, với nội dung có từ khóa liên quan mà bạn sẽ ko bao giờ truy cập được vào trang Facebook này cả! Để giải quyết vấn đề bức xúc này, mình có thu thập được vài cách mà bạn có thể áp dụng để cải thiện tình trạng này:

  *Cách 1: Thay đổi địa chỉ DNS server

  - Nhấn Start menu, chọn Control Panel.

  - Click đúp vào Network Connections.

  - Nhấp chuột phải vào Local Area Connection (nếu là dùng mạng LAN ADSL) hoặc chọn Wireless trong Network Connections, sau đó chọn Properties.

  - Chọn Internet Protocol (TCP/IP) ở mục This connection uses the following items và click Properties.

  - Trong cửa sổ hiện ra, chọn mục Use the following DNS server addresses và gõ vào 2 phần: “Preferred DNS server” và “Alternate DNS server” các địa chỉ sau:

            + Preferred DNS server: 208.67.222.222
            + Alternate DNS server: 208.67.220.220

  hoặc

            + Preferred DNS server: 8.8.8.8
            + Alternate DNS server: 8.8.4.4

  - Nhấn OK để lưu lại cấu hình, nhấp OK và Close.

  *Cách 2: Sửa đổi file hosts của Windows

  Cách này khá đơn giản, đó là đưa thông tin về tên miền và IP của Facebook vào trong tập tin host của Windows. Các bạn làm như sau:

  - Truy cập vào thư mục C: ->Windows ->System32 ->Drivers ->etc.

  fbook2

  - Tại thư mục này mở file hosts, khi Windows hỏi bạn dùng chương trình nào để mở thì bạn chọn Notepad hay Wordpad đều được.

  - Nhập nội dung theo dòng cuối cùng của hình bên dưới.

  fbook3

  - Bạn save tất cả lại rồi Log Off ra rồi Log In lại Windows để thực thi kết quả nhé.

  - Bây giờ hãy mở trình duyệt của bạn để có thể vào thẳng Facebook nha.

  *Cách

  *Cách 3: Dùng trang “rút gọn” của Facebook.

  Bạn có thể vào http://lite.facebook.com hoặc http://m.facebook.com hoặc http://touch.facebook.com hoặc http://vi-vn.connect.facebook.com, (thêm vi-vn.connect. vào trước facebook.com).

  17/11/2011 Viết bình luận
 • Cách 1: Sử dụng Open DNS:
  Bạn kích để chọn hệ diiều hành của bạn để duợc hướng dẫn cụ thể hơn (bằng tiếng anh nhưng có ảnh minh họa dễ thực hiện).
  Nếu thấy khó thực hiện thì bạn dùng phần mềm DNS jumper

  http://az24.vn/hoidap/lam-the-nao-vao-duoc-fb-d2755406.html Windows Windows XP, Windows Vista, 2000 / NT, 98, Windows 7, Windows ME
  http://az24.vn/hoidap/lam-the-nao-vao-duoc-fb-d2755406.html Mac OS X Leopard, OS X Tiger, OS 9
  http://az24.vn/hoidap/lam-the-nao-vao-duoc-fb-d2755406.html Unix/Linux SUSE, Ubuntu.
  http://az24.vn/hoidap/lam-the-nao-vao-duoc-fb-d2755406.html Mobile 5 (PocketPC), Mobile 5 (Smartphone), OS 5, S60
  Others Wii  + Open DNS là:
  208.67.222.222
  208.67.220.220
  + Google Open DNS là:
  8.8.8.8
  8.8.4.4
  + GTEI DNS (now Verizon)
  ■4.2.2.1
  ■4.2.2.2
  ■4.2.2.3
  ■4.2.2.4
  ■4.2.2.5
  ■4.2.2.6

  http://az24.vn/hoidap/lam-the-nao-vao-duoc-fb-d2755406.html

  Cách thứ 2:Chỉnh sửa file host của máy tính dùng Windows:

  Các bạn thêm những dòng dưới vào cuối file "Hosts" nhé

  153.16.15.71 www.facebook.com
  153.16.15.71 www.login.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 vupload.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 register.facebook.com
  153.16.15.71 vi-vn.connect.facebook.com
  153.16.15.71 vi-vn.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com
  153.16.15.71 pixel.facebook.com
  153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
  153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
  153.16.15.71 chanel.facebook.com
  153.16.15.71 api.facebook.com
  153.16.15.71 ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 sphotos.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
  153.16.15.71 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
  69.63.189.31 www.facebook.com
  69.63.189.31 www.login.facebook.com
  69.63.189.31 facebook.com
  69.63.189.31 apps.facebook.com
  69.63.189.31 login.facebook.com
  69.63.189.31 vupload.facebook.com
  69.63.189.31 upload.facebook.com
  69.63.189.31 graph.facebook.com
  69.63.189.31 register.facebook.com
  69.63.189.31 vi-vn.connect.facebook.com
  69.63.189.31 vi-vn.facebook.com
  69.63.189.31 developers.facebook.com
  69.63.189.31 error.facebook.com
  69.63.189.31 pixel.facebook.com
  69.63.189.31 bigzipfiles.facebook.com
  69.63.189.31 0.50.chanel.facebook.com
  69.63.189.31 chanel.facebook.com
  69.63.189.31 api.facebook.com
  69.63.189.31 ak.fbcdn.net
  69.63.189.31 creative.ak.fbcdn.net
  69.63.189.31 external.ak.fbcdn.net
  69.63.189.31 profile.ak.fbcdn.net
  69.63.189.31 sphotos.ak.fbcdn.net
  69.63.189.31 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
  69.63.189.31 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
  69.63.189.31 static.ak.connect.facebook.com
  69.63.189.31 static.ak.fbcdn.net
  69.63.189.31 b.static.ak.fbcdn.net
  69.63.189.31 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
  96.17.180.162 www.facebook.com
  96.17.180.162 www.login.facebook.com
  96.17.180.162 facebook.com
  96.17.180.162 apps.facebook.com
  96.17.180.162 login.facebook.com
  96.17.180.162 vupload.facebook.com
  96.17.180.162 upload.facebook.com
  96.17.180.162 graph.facebook.com
  96.17.180.162 register.facebook.com
  96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
  96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
  96.17.180.162 developers.facebook.com
  96.17.180.162 error.facebook.com
  96.17.180.162 pixel.facebook.com
  96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
  96.17.180.162 0.50.chanel.facebook.com
  96.17.180.162 chanel.facebook.com
  96.17.180.162 api.facebook.com
  96.17.180.162 ak.fbcdn.net
  96.17.180.162 creative.ak.fbcdn.net
  96.17.180.162 external.ak.fbcdn.net
  96.17.180.162 profile.ak.fbcdn.net
  96.17.180.162 sphotos.ak.fbcdn.net
  96.17.180.162 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
  96.17.180.162 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
  96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
  96.17.180.162 static.ak.fbcdn.net
  96.17.180.162 b.static.ak.fbcdn.net
  96.17.180.162 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
  125.252.224.88 www.facebook.com
  125.252.224.88 www.login.facebook.com
  125.252.224.88 facebook.com
  125.252.224.88 apps.facebook.com
  125.252.224.88 login.facebook.com
  125.252.224.88 vupload.facebook.com
  125.252.224.88 upload.facebook.com
  125.252.224.88 graph.facebook.com
  125.252.224.88 register.facebook.com
  125.252.224.88 vi-vn.connect.facebook.com
  125.252.224.88 vi-vn.facebook.com
  125.252.224.88 developers.facebook.com
  125.252.224.88 error.facebook.com
  125.252.224.88 pixel.facebook.com
  125.252.224.88 bigzipfiles.facebook.com
  125.252.224.88 0.50.chanel.facebook.com
  125.252.224.88 chanel.facebook.com
  125.252.224.88 api.facebook.com
  125.252.224.88 ak.fbcdn.net
  125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net
  125.252.224.88 external.ak.fbcdn.net
  125.252.224.88 profile.ak.fbcdn.net
  125.252.224.88 sphotos.ak.fbcdn.net
  125.252.224.88 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
  125.252.224.88 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
  125.252.224.88 static.ak.connect.facebook.com
  125.252.224.88 static.ak.fbcdn.net
  125.252.224.88 b.static.ak.fbcdn.net
  125.252.224.88 static.ak.facebook.com.edgesuite.net

  Save lại là xong (Cttrl+S). Nếu bạn ko save đc do file hosts được đặt thuộc tính Read-only (Windows) thì bạn xem lại hướng dẫn cách chỉnh sửa file Hosts nhé.
  Một số trường hợp bạn phải clear cookie ,cache .. của trình duyệt đi Click đây xem hướng dẫn xóa cookie ,cache .. của trình mọi duyệt

  Cách thứ 3: Sử dụng phần mềm (Hot vào đc FaceBook)
  Bạn dùng các phần mềm sau để vào Facebook: UltraSurf (Hot news ), Ghostsurf, Hotspot Shield (Hot news ), Facebook connect( Hot news ), Freegate, DNS jumper, Tor Browser, garden network, Pici project ..Click vào từng link của phần mềm để được hướng dẫn về cách dùng từng phần mềm.
  C

  Cách thứ 4: Sử dụng version mới của facebook:( Ko tốt lắm )
  Bạn truy cập địa chỉ http://www.lisp4.facebook.com để đăng nhập vào FB, nếu muốn sử dụng game hoặc các ứng dụng khác (hay bất cứ link nào các bạn vào mà bị disconnect ko vào được) thì thêm đường dẫn " lisp4. "ở đằng trước từ facebook trong đường dẫn trên thanh địa chỉ của trình duyệt Ví dụ: http://apps.facebook.com/barnbuddy chuyển thành http://apps.lisp4.facebook.com/barnbuddy.

  17/11/2011 Viết bình luận
 • Mình có đọc topic nói về đăng nhập facebook ở trên nhưng phần lớn mình thấy chỉ dẫn cách làm khá phức tạp mà nhiều bạn vẫn không vào được, mình xin hướng dẫn cách đơn giản và gọn nhẹ
  Đầu tiện các bạn download hosts này về

  http://www.mediafire.com/?9pl6gbd2wubdkk2


  Sau đó bạn copy và tìm đường dẫn đến: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
  paste đè vào thư mục này, thế là xong rồi, bạn có thể vào facebook thoải mái mà không lo bị chặn nữa
  Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ cùng bạn bè trên trang cộng đồng này

  

  17/11/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay