• avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 28-05-2012 11:32 1361
Bình Luận
Trả lời (2)
 • - Định ngữ là những từ ngữ diễn tả chi tiết thêm cho sư vật được nêu ở danh từ trong câu, bổ sung nghĩa cho danh từ trong câu.

  Ví dụ:

  + Nải chuối vàng / đặt trên bàn uống nước. ("vàng" định ngữ cho "nải chuối")
  + Con mèo nhảy / làm đổ lọ hoa ("nhảy" làm định ngữ cho "con mèo")

  

  28/05/2012 Viết bình luận
 • Bạn ơi câu hỏi này quá đơn giản, khái niệm về định ngữ trong tiếng việt, bạn xem TẠI ĐÂY nè, có hết rùi nhé. http://az24.vn/hoidap/khai-niem-dinh-ngu-la-gi-d2890686.html

  28/05/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay