• pochi
  pochi
 • Hướng dẫn tóc tết thắt nơ cho cô dâu ?

  Xin hướng dẫn cách tóc tết thắt nơ cho cô dâu ?

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-toc-tet-that-no-cho-co-dau-d2896435.html

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 25-12-2012 15:25 781
Bình Luận
Trả lời (1)
 • Để làm kiểu Tóc tết thắt nơ vô cùng đơn giản. Bạn thực hiện như hướng dẫn sau nhé :

  Chuẩn bị:

  Kẹp tăm, chun buộc.

  Keo giữ nếp dạng xịt.

  Thực hiện:

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-toc-tet-that-no-cho-co-dau-d2896435.html

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-toc-tet-that-no-cho-co-dau-d2896435.html

  Lấy tóc ở hai bên buộc thành hình như trên.

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-toc-tet-that-no-cho-co-dau-d2896435.html

  Dùng tay chia đôi phần tóc buộc thừa ra.

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-toc-tet-that-no-cho-co-dau-d2896435.html

  Chỉnh sửa cho đẹp rồi dùng kẹp tăm để gim phần trong tóc để hai bên tóc đã tách đôi không bị xô về như cũ (hai phần này sẽ làm cánh chiếc nơ).

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-toc-tet-that-no-cho-co-dau-d2896435.html

  Kéo phần đuôi tóc thừa ra lúc buộc vòng lên ở chính giữa hai phần tóc vừa chia để hoàn thành chiếc nơ tóc.

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-toc-tet-that-no-cho-co-dau-d2896435.html

  Cài cặp tăm cho chặt, sau đó xịt keo giữ nếp để tóc không bung ra và bóng đẹp hơn.

  Kết quả

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-toc-tet-that-no-cho-co-dau-d2896435.html

  Chúc bạn thành công http://az24.vn/hoidap/huong-dan-toc-tet-that-no-cho-co-dau-d2896435.htmlhttp://az24.vn/hoidap/huong-dan-toc-tet-that-no-cho-co-dau-d2896435.htmlhttp://az24.vn/hoidap/huong-dan-toc-tet-that-no-cho-co-dau-d2896435.html

  25/12/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay