• shuho
  shuho
 • Hướng dẫn cách đan khăn len kiểu ô vuông?

  Mình không biết cách đan khăn len kiểu ô vuông, chỉ mình với các bạn.

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-cach-dan-khan-len-kieu-o-vuong-d2895421.html

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 20-11-2012 15:57 3966
Bình Luận
Trả lời (3)
 • http://az24.vn/hoidap/huong-dan-cach-dan-khan-len-kieu-o-vuong-d2895421.html

  Gầy 40 mũi. Nếu muốn khăn rộng hơn thì tổng số mũi bằng 40 + 1 số chia hết cho 14, ví dụ 54, 68, 82, ...

  Đan 7 hàng mũi hạt gạo:
  Hàng 1, 3, 5, 7 (mặt trái): * 1 lên, 1 xuống * cho đến hết hàng
  Hàng 2, 4, 6 (mặt phải): * 1 xuống, 1 lên * cho đến hết hàng

  Bắt đầu đan hoa văn:
  Hàng 1 (mặt phải): B5, đan xuống cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 2, 4, & 6: B5, 2 lên , * (1 xuống, 1 lên)x2, 1 xuống, 2 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 3, 5, & 7: B5, 3 xuống, * 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 4 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 11 mũi, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 3 xuống, B5
  Hàng 8: B5, 2 lên , * 12 xuống, 2 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 9: B5, 2 xuống, * 12 lên, 2 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 10: B5, đan lên cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 11, 13, & 15: B5, 2 xuống, * (1 lên, 1 xuống)x2, 1 lên, 2 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5
  Hàng 12, 14, & 16: B5, 3 lên, * 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 4 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 11 mũi, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 3 lên, B5
  Hàng 17: B5, 7 lên, * 2 xuống, 12 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 14 mũi, 2 xuống, 7 lên, B5
  Hàng 18: B5, 7 xuống, * 2 lên , 12 xuống * , lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 14 mũi, 2 lên , 7 xuống, B5

  Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 18 cho đến khi được chiều dài như ý. Kết thúc ở hàng thứ 16.

  Đan tiếp 7 hàng mũi hạt gạo:
  Hàng 1, 3, 5, 7 (mặt phải): * 1 xuống, 1 lên * cho đến hết hàng
  Hàng 2, 4, 6 (mặt trái): * 1 lên, 1 xuống * cho đến hết hàng

  Đan kết thúc mũi.

  Ghi chú:

  B5 = 5 mũi đan như sau:
  Mặt phải: (1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống) nếu ở đầu hàng; (1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên) nếu ở cuối hàng.
  Mặt trái: (1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên) nếu ở đầu hàng; (1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống) nếu ở cuối hàng.

  20/11/2012 Viết bình luận
 • Mình biết cách móc khăn ô vuông chứ không biết đan, đây nè bạn ơi

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-cach-dan-khan-len-kieu-o-vuong-d2895421.html

  Cái này bạn móc từng ô vuông rồi ráp lại là được cái khăn đó http://az24.vn/hoidap/huong-dan-cach-dan-khan-len-kieu-o-vuong-d2895421.html. Sau khi móc thành những ô vuông như thế rồi thì bạn ráp bằng y ngắn ấy nha

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-cach-dan-khan-len-kieu-o-vuong-d2895421.html

  20/11/2012 Viết bình luận
 • Bạn tham khảo trang web đan móc TẠI ĐÂY nè, hi hi

  20/11/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay