• f.kids
  f.kids
 • Hướng dẫn cách đan khăn len kiểu bông lúa?

  Hướng dẫn cách đan khăn len kiểu bông lúa?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 23-01-2013 09:40 3338
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Kiểu đan khăn len bông lúa nè bạn ơi

  http://az24.vn/hoidap/huong-dan-cach-dan-khan-len-kieu-bong-lua-d2897220.html

  Bạn tham khảo thêm một số cách đan khăn len đẹp khác nhé

  Cách đan khăn len kiểu quả trám

  Cách đan khăn len kiểu ô cờ

  Cách đan khăn len hình lá

  23/01/2013 Viết bình luận
 • Bạn ơi theo có nhiều kiểu đan khăn len kiểu bông lúa lắm, có thể đan hình bông lúa hoặc nhiều người gọi kiểu đan vặn thừng là đan kiểu bông lúa @@

  Đan vặn thừng có nhiều kiểu, văn thừng ba, vặn thường bông lúa là văn thừng hai, vặn thừng khúc lượn trên cát là vặn thừng 6. http://az24.vn/hoidap/huong-dan-cach-dan-khan-len-kieu-bong-lua-d2897220.html

  Vặn 2/2 thì nhắc 2 mũi, còn vặn 3/3 thì nhấc 3 mũi.

  Khi vặn thừng chỉ vặn ở mặt đan mũi xuống (mũi xuống của diễn đàn). Có thể mũi lên trong hướng dẫn em đọc là mũi xuống của diễn đàn. Cách gọi mũi lên hay mũi xuống tuỳ diễn đàn, giáo trình mà khác nhau, không có thống nhất.

  Bạn tham khảo cách đan khăn len kiểu vặn thừng TẠI ĐÂY nhé.http://az24.vn/hoidap/huong-dan-cach-dan-khan-len-kieu-bong-lua-d2897220.html

  23/01/2013 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay