• Hỏi về môn quản trị học?

  Một doanh nghiệp may gia công có năng suất sản xuất 10.000 áo sơmi một tháng. Bộ máy quản lý gồm một giám đốc, một phó giám đốc và hai quản đốc phân xưởng, phân xưởng một gồm ba tổ trưởng và phân xưởng hai gồm năm tổ trưởng. Đầu năm nay có một khách hàng đến ký hợp đồng gia công 150.000 áo sơmi trong thời gian bốn tháng.

  Phó giám đốc và hai quản đốc cho rằng đây là cơ hội tốt và đề nghị giám đốc nhận HĐ đồng thời tiến hành tuyển công nhân và mua thêm máy móc. Nhưng giám đốc cũng ký HĐ và giải quyết như sau: Sản xuất với năng lực hiện có của doanh nghiệp, phần còn lại giao cho cơ sở khác và hưởng chênh lệch. Theo ông biện pháp này sẽ giữ được uy tín và quan hệ lâu dài với khách hàng.
  Câu hỏi:
  1. Vẽ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
  2. Hãy nhận định hai ý kiến trên.
  3. Có thể kết luận ông giám đốc không có tầm nhìn chiến lược không? Vì sao?
  4. Bạn có lời khuyên gì với giám đốc.

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 24-06-2011 11:56 274
Bình Luận
Trả lời (0)
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay