• Giải thích nguyên nhân hình thành gió đất và gió biển?

  giải thích nguyên nhân hình thành gió đất, gió biển? • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 08-08-2011 12:19 3922
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Gió biển và gió đất được tạo ra do sự chênh lệch áp suất giữa đất liền và mặt biển.

  Ban ngày, cả mặt đất và mặt biển hấp thụ năng lượng mặt Trời như nhau. Nhưng do khả năng hấp thụ nhiệt của mặt đất nhanh hơn, và nhiệt dung riêng của đất cũng thấp hơn nên nhiệt độ mặt đất cao hơn nhiệt độ mặt biển.

  Như vậy, áp suất không khí trên mặt đất sẽ thấp hơn (do nhiệt độ cao, không khí nở ra nhiều hơn). Do đó áp suất khí trên mặt biển cao hơn. Từ đó hình thành luồng khí thổi từ biển vào đất liền, gọi là gió biển.

  Ban đêm thì ngược lại, cả mặt biển và mặt đất đều tỏa nhiệt ra môi trường. lúc này do khả năng tỏa nhiệt tốt, nhiệt dung riêng lại thấp nên mặt đất lại giảm nhiệt độ nhiều hơn, nhiệt độ thấp hơn mặt biển.
  Như vậy ban đêm, không khí ở đất liền lạnh hơn (áp cao) so với không khí mặt biển (áp thấp). Lại hình thành luồng khí ngược lại, thổi từ đất liền ra ngoài biển, gọi là gió đất

  08/08/2011 Viết bình luận
 • Gió đất- gió biển

  Hình thành ở vùng ven biển.

  Hướng: thay đổi theo ngày

  Ban ngày : gió thổi từ biển vào đất liền: Gió biển

  Ban đêm: gió thổi từ đất liền ra biển : Gió đất

  Nguyên nhân: Do sự chênh lệch nhiệt độ, áp suất giữa nước biển và đất liền.

  08/08/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay