• dochoi
  dochoi
 • Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo là gì?

  Các pro giúp em với!
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 14-01-2011 00:00 5888
Bình Luận
Trả lời (6)
 • *Giá trị nhân đạo là:

   -Phê phán,lên án,tố cáo những hủ tục,cổ hủ lạc hậu của những kẻ cầm quyền;những áp bức,tủi nhục của chế độ phong kiến xưa..

   -Ra sức đứng lên,che chở,bảo vệ những người nông dân nghèo khổ,bất hạnh;những người tầng lớp dưới đáy xã hội cũ.Bảo vệ các quyền và lợi ích của họ để chiến thắng cái ác,cái xấu xa,lạc hậu.http://az24.vn/hoidap/gia-tri-hien-thuc-va-gia-tri-nhan-dao-la-gi-d1128004.html

  *http://az24.vn/hoidap/gia-tri-hien-thuc-va-gia-tri-nhan-dao-la-gi-d1128004.htmlA....!Còn giá trị hiện thực:

   -Là khi 1 tác phẩm phản ánh các chi tiết,vấn đề hiện tại trong 1 giai đoạn hay 1 quá trình.

          mình tạm giải thích dzậy thoi.nhưng cũng gần chính xac' đó.http://az24.vn/hoidap/gia-tri-hien-thuc-va-gia-tri-nhan-dao-la-gi-d1128004.html

  02/08/2013 Viết bình luận
 • Giá trị hiện thực là miêu tả chân thực hiện thực cuộc sống vật chất/ tinh thần của con người (người dân) và thông qua đó phần nào thể hiện thái độ phê phán chế độ xã hội cũ hoặc các thế lực áp bức bóc lột...

  Giá trị nhân đạo là thông qua việc miêu tả hiện thực cuộc sống vật chất/ tinh thần của con người qua đó bộc lộ sự cảm thông sâu sắc với họ cũng như thái độ phê phán, lên án các thái độ bóc lột.

  30/09/2011 Viết bình luận
 • Giá trị hiện thực là những hiện thực chúng ta nhận thức được,còn giá trị hiện thực của một tác phẩm nghệ thuật là những hiện thực chúng ta nhận thức được nhờ các chi tiết các yếu tố các hình tượng nghệ thuật chứa trong tác phẩm. Giá trị nhân đạo là những giá trị xét trong mối quan hệ giữa con người với con người nói chung như lòng yêu thương con người ,thông cảm với những khổ đau bất hạnh của con người...giá trị nhân đạo trong tác phẩm nghệ thuật là những tình cảm...của người tiệp nhận được mở ra được nâng lên nhờ các chi tiết các yếu tố các hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm.

  18/01/2011 Viết bình luận
 • bạn à , Chủ nghĩa hiện thực là trào lưu nghệ thuật lấy hiện thực xã hội và những vấn đề có thực của con người làm đối tượng sáng tác. Chủ nghĩa hiện thực hướng tới cung cấp cho công chúng nghệ thuật những bức tranh chân thực, sống động, quen thuộc về cuộc sống, về môi trường xã hội xung quanh Trong văn học, những tác phẩm có tính hiện thực và giá trị hiện thực tồn tại rất lâu trước khi chủ nghĩa này xuất hiện. Thế nhưng chủ nghĩa hiện thực, với tư cách một trào lưu, một phương pháp, chỉ xuất hiện vào thế kỉ 19 ở các quốc gia Pháp, Ý, Anh, Nga, sau đó ảnh hưởng tới các nước khác. Từ "réalisme" xuất hiện lần đầu tiên ở Pháp vào năm 1826 trên tạp chí Mercure de France, do nhà phê bình Champfleury sử dụng.[1] Với hội họa, Pháp cũng chính là nơi ra đời của hội họa hiện thực. Trong suốt thế kỷ 18 và 19, Pháp là trung tâm về nhiều mặt: xã hội, chính trị, văn hóa... Dù nhiều xu hướng hội họa liên tiếp ra đời, chủ đề chính vẫn là tôn giáo, lịch sử, thần thoại với lối vẽ kinh điển. Gustave Courbet đã xuất hiện và tổ chức cuộc triển lãm mang tên Chủ nghĩa hiện thực của Gustave Courbet 1819 - 1877 vào năm 1855 tại Paris. Ông chính là người đại diện cho hội họa hiện thực. Nghệ thuật của Courbet đã hưởng đến các họa sĩ lớp sau và họ đã đi những bước đầu tiên để lập nên nền tảng cho hội họa hiện đại sau này.và giá trị nhân đạo thì _ Đề cao truyền thống đạo lí _ Khẳng định quyền sống con người _ Khẳng định con người cá nhân chúc em học tốt và vui vẻ .

  16/01/2011 Viết bình luận
 • Giá trị hiện thực là khi tác phẩm phản ánh các vấn đề hiện tại trong 1 giai đoạn Giá trị nhân đạo là lòng thương người, đồng cảm với số phận nhân vật Nói nôm na là thế nhưng bạn phải cho từng bài để phân tích Nếu ai ra câu hỏi này thì bạn giải thích và thêm ví dụ chứng mình là được

  17/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay