• Điểm chuẩn dự kiến của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2011?

  Có ai bik điểm chuẩn dự kiến của đại học bách khoa đà nẵng năm 2011 là bao nhiu ko giúp mình với!

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 18-07-2011 11:57 1775
Bình Luận
Trả lời (1)
 • Trường ĐH Bách khoa: Dự kiến điểm vào trường là 15,5 điểm. Có 3.205 TS thi khối A vào ĐH Bách khoa có tổng điểm từ 15,5 điểm trở lên so với . 3.190 chỉ tiêu. Trong đó:
  Cơ khí chế tạo: bằng điểm vào trường, có 126 TS so với 240 chỉ tiêu.
  Điện kỹ thuật: 16 điểm/300/281TS;
  Điện tử-Viễn thông: 18 điểm/240/232TS
  Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 20 điểm/240/240TS
  Xây dựng công trình thủy: bằng điểm vào trường, có 10 TS so với 120CT;
  Xây dựng Cầu đường: 17 điểm/240/245TS;
  Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh: bằng điểm vào trường, có 15 TS so với 60CT;
  Cơ khí động lực: bằng điểm vào trường, có 53 TS so với 150CT
  Công nghệ thông tin: 17 điểm/240/246TS;
  SP Kỹ thuật Điện tử - Tin học: bằng điểm vào trường, có 3 TS so với 60CT
  Cơ-Điện tử: 16,5 điểm/120/122TS;
  Công nghệ Môi trường: bằng điểm vào trường, có 37 TS so với 50CT;
  Kiến trúc: 25 điểm/60/62TS;
  Vật liệu và cấu kiện xây dựng: bằng điểm vào trường, có 3 TS so với 60CT
  Tin học xây dựng: bằng điểm vào trường, có 7 TS so với 60CT;
  Kỹ thuật tàu thủy: bằng điểm vào trường, có 4 TS so với 60CT;
  Kỹ thuật năng lượng và Môi trường: bằng điểm vào trường, có 18TS so với 60CT;
  Quản lý môi trường: bằng điểm vào trường, có 16TS so với 50CT;
  Quản lý công nghiệp: bằng điểm vào trường, có 11TS so với 60CT;
  Công nghệ hóa thực phẩm: 15,5 điểm/100/105TS;
  Công nghệ hóa dầu và khí: 19,5/60/59TS;
  Công nghệ vật liệu (silicat, polyme): bằng điểm vào trường, có 14TS so với 120CT;
  Công nghệ sinh học: bằng điểm vào trường, có 43TS so với 60CT;
  Kinh tế Xây dựng và Quản lí dự án: 18,5/120/125TS

  30/07/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay