• Đặt lời mới cho bài: Lý dĩa bánh bò?

  may ban giup toi dat loi moi cho bai ly dia ba

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 05-11-2011 17:52 32580
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Chế thành "Lí học trò đá banh" nè bạn

  Ra sân đá bóng í a với nhau. Đá qua, đá lại, đá lên đá xuống mãi chẳng vào lưới í a quả nào... Ì i í i i trò, là trò đá bóng, í i i trò, tình tính tang tang là trò, là trò đá bóng í i í i....

  http://az24.vn/hoidap/dat-loi-moi-cho-bai-ly-dia-banh-bo-d2674444.html

  05/11/2011 Viết bình luận
 • Lời bài  "Lí dĩa bánh bò"  "chế"  thành : "Lí thần tài chúc xuân  "

  Nhân xuân ta chúc ý a muôn nhà
  Phát gia,phát lộc công danh như ý đồng tiền tự đến đến đem vô nhà
  ồ ô i a ô ồ tiền là tiền đi vô ố ô ồ
  Tiền tính tang tang là tiền
  Là tiền đi vô ố ô ố ô              

  http://az24.vn/hoidap/dat-loi-moi-cho-bai-ly-dia-banh-bo-d2674444.html

  05/11/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay