• Đặc trưng giao tiếp sư phạm?

  đac trung giao tiep su pham

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 21-05-2011 15:45 3267
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Giao tiếp sư phạm là gì ?

  Giao tiếp giữa con người với con người trong hoạt động sư phạm được gọi là giao tiếp sư phạm.


  Giao tiếp sư phạm là sự tiếp xúc giữa giáo viên và học sinh nhằm truyền đạt và lĩnh hội những tri thức khoa học, vốn sống, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo, nghề nghiệp, xây dựng và phát triển nhân cách toàn diện ở học sinh.


  Giao tiếp sư phạm có những đặc thù :


    Giáo viên không chỉ giao tiếp với học sinh qua nội dung bài giảng mà họ còn phải là tấm gương sáng mẫu mực về nhân cách. Phải thống nhất giữa lời nói, việc làm với hành vi ứng xử.


   Trong giao tiếp sư phạm, thầy giáo dùng các biện pháp giáo dục tình cảm, thuyết phục, vận động đối với học sinh.


   


  Để giao tiếp sư phạm đạt hiệu quả cao :


   Giáo viên chủ động, gần gũi, động viên học sinh phải có lòng y thương trẻ. Biết tạo những xúc cảm, tình cảm tích cực ở cả giáo viên và học sinh.


    Học sinh phải biết kính trọng giáo viên, và thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.


  Mục tiêu giao tiếp sư phạm

  : Nhằm truyền đạt vốn sống, kinh nghiệm, những tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo, thói quen nghề nghiệp, xây dựng và phát triển nhân cách tòan diện ở học sinh.


   Nội dung giao tiếp sư phạm


  1  Nội dung tâm lý trong giao tiếp sư phạm

  a. Nhận thức

  Ở bất kỳ một cuộc tiếp xúc nào giữa con người với con người, giữa thầy giáo với học sinh đều để lại một sản phẩm nhất định về nhận thức.


    Giao tiếp trao đổi vốn sống, kinh nghiệm, tranh luận về quan điểm, thái độ, chính trị ... Sau quá trình giao tiếp lại nhận thức thêm được những điều mới.


    Giao tiếp truyền đạt tri thức khoa học tự nhiên, xã hội ...


    Giao tiếp giữa thầy giáo và học sinh trên lớp học, học sinh không chỉ nhận thức tri thức khoa học, mà còn học hỏi những phương pháp tư duy của thầy, phong cách tiếp xúc của thầy với mọi người, cách lập luận, dẫn giải, gợi ý của thầy cô.


    Giao tiếp cá nhân với cá nhân (giữa thầy giáo và học sinh) để thầy cô giáo hiểu hoàn cảnh của từng học sinh cá biệt để có biện pháp ứng xử phù hợp với từng em ; ngược lại, học sinh hiểu thầy cô, tin thầy cô, dám nói những trăn trở thầm kín của cá nhân mình.


    Hoạt động cac hoạt động lao động và hoạt động xã hội (tổ chức lễ hội, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt đội, đoàn thanh niên... ), giúp thầy cô giáo nhận thức về khả năng của học sinh. Học sinh tự nhận thức về khả năng, vị trí của mình trong lớp và trong các hoạt động trên.


  b. Cảm xúc

    Trước khi giao tiếp, con người đều dự đóan về hình dạng, diện mạo, … của đối tượng tiếp xúc và dự kiến thái độ của mình trước khi tiếp xúc. Điều này ảnh hưởng quan trọng mang tính chất định hướng cho quá trình giao tiếp, chúng thay đổi cùng với nội dung và hoàn cảnh giao tiếp.


    Trong giao tiếp sư phạm giáo viên cần gợi lên cho học sinh những xúc cảm tích cực, say mê, hứng thú, hồn nhiên và thiện cảm để quá trình tiếp xúc trên lớp và ngoài trường đạt kết quả cao.


    Xúc cảm không chỉ định hướng và nảy sinh trong giao tiếp sư phạm mà ở thời điểm kết thúc quá trình giao tiếp sư phạm cũng nảy sinh những xúc cảm mới. Một xúc cảm dễ chịu, ấm áp tình người, sau khi tiếp xúc với thầy, cô giáo tăng thêm nghị lực cho học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.


  c. Hành vi.

  Hành vi trong giao tiếp sư phạm được hiểu là hệ thống những vận động của đầu, mình, chân, tay, đặc biệt là sự vận động của các bộ phận phân bố trên mặt của con người như : mắt, trán, miệng, ngôn ngữ ... sự vận động đó hợp thành hành vi giao tiếp xảy ra trong quá trình sư phạm gọi là hành vi giao tiếp sư phạm. Những vận động riêng lẻ của từng bộ phận cơ thể, trên nét mặt của thầy giáo, học sinh đều có ý nghĩa định hướng nhất định trong giao tiếp sư phạm.


   Nội dung công việc trong giao tiếp sư phạm

  a. Công việc mang tính chất kinh tế, bao gồm các công việc như : thu học phí, những đóng góp xây dựng quỹ trường, quỹ lớp... Những công việc này có liên quan đến tiền.


  Giáo viên không nên giữ tiền mặt mà chỉ nên là chủ tài khoản (học sinh hoặc phụ huynh giữ tiền),


  b. Công việc về rèn luyện ý thức, kỷ luật.


  Các thầy cô giáo thường xuyên nhắc nhở học sinh và bản thân mình phải gương mẫu, thực hiện quy chế.


  Đối với học sinh có khuyết điểm, thầy giáo cần tìm rõ nguyên nhân, đến với các em bàng tình cảm khoan dung, độ lượng, không trù úm, định kiến với học sinh.


  c. Vui chơi, giải trí : công việc này thường xảy ra trong giờ chơi, các ngày lễ hội, nếu có sự tiếp xúc giữa thầy cô với các em sẽ tiếp thêm niềm vui cho các em.


  Những công việc trong nhà trường bao giờ cũng chứa đựng một nội dung giáo dục rèn luyện nhất định cho sự phát triển nhân cách của học sinh. Do đó, giáo viên bằng cách giao tiếp ứng xử của mình, bằng những việc làm của mình tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học tập và rèn luyện.

  21/05/2011 Viết bình luận
 • * Mục đích của giao tiếp sư phạm là:

  - Truyền đạt tri thức, kỹ năng kỹ xảo, hành vi xă hội cho học sinh.
  - Giáo dục, xây dựng nhân cách học sinh phù hợp với đ̣i hỏi của xă hội.
  - Tạo khả năng thích ứng với xă hội cho học sinh.

  * Đối tượng của giao tiếp sư phạm:
  Trong dạy học và giáo dục, diễn ra các loại giao tiếp sau:
  - Giao tiếp giữa cá nhân giáo viên và cá nhân học sinh.
  - Giao tiếp giữa cá nhân giáo viên với nhóm hay tập thể học sinh.
  - Giao tiếp giữa học sinh với nhóm. Khi thầy giáo giao tiếp với học sinh để thông báo hay tổ chức hoạt động của học sinh th́ giao tiếp mang tính chất chế định, c̣òn trong giờ nghỉ, ngoài giờ học thì đó là giao tiếp tự do.

  Giao tiếp sư phạm mang tính chuẩn mực (mẫu mực): Tính chuẩn mực là một tất yếu trong giao tiếp sư phạm. Khi giảng bài, khi đánh giá học sinh và khi gặp gỡ trọ̀ chuyện với học sinh, thầy luôn phải có sự mẫu mực, thống nhất giữa lời nói và việc làm…phải là tấm gương sáng về nhân cách cho học sinh noi theo.

  21/05/2011 Viết bình luận
 • Giao tiếp sư phạm là giao tiếp có tính chất nghề nghiệp giữa giáo viên với học sinh trong quá tŕnh giảng dạy và giáo dục, có chức năng sư phạm nhất định, tạo ra các tiếp xúc tâm lý, xây dựng không khí tâm lý thuận lợi, cùng các quá trình tâm lý khác (chú ý, tư duy . . .) có thể tạo ra kết quả tối ưu của quan hệ thầy trọ̀, trong nội bộ tập thể học sinh và trong hoạt động dạy cũng như hoạt động học.

  Giao tiếp sư phạm là một thành phần cơ bản của hoạt động sư phạm vì những hình thức cơ bản của dạy học và giáo dục như giảng bài trên lớp, phụ đạo, thi cử, . .đều diễn ra trong điều kiện giao tiếp. Nếu không có giao tiếp thì mối quan hệ thầy trọ̀ sẽ xa cách, rời rạc, khó đạt được mục đích giáo dục.

  * Giao tiếp sư phạm có các đặc trưng cơ bản:

  - Giao tiếp sư phạm mang tính chuẩn mực (mẫu mực): Tính chuẩn mực là một tất yếu trong giao tiếp sư phạm. Khi giảng bài, khi đánh giá học sinh và khi gặp gỡ trọ̀ chuyện với học sinh, thầy luôn phải có sự mẫu mực, thống nhất giữa lời nói và việc làm…phải là tấm gương sáng về nhân cách cho học sinh noi theo.

  - Giao tiếp sư phạm dựa trên nền tảng tình cảm, thuyết phục, cảm hóa, vận động …chứ không dùng biện pháp ngăn cấm, trừng phạt, đánh đập, hành hạ, trù dập học sinh.

  - Giao tiếp sư phạm được xă hội tôn vinh, bảo đảm trong môi trường an toàn, lành mạnh. Học sinh phải có thái độ tôn kính người thầy giáo. Nhà nước và xă hội đều tôn trọng người thầy giáo (được thể hiện trong luật giáo dục).

  - Giao tiếp sư phạm diễn ra trong môi trường học đường.

  21/05/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay